Διαδρομή πλοήγησης

Συλλογή ορθών πρακτικών

Collection of good practices

Εκτός από την αύξηση της προβολής λιγότερο γνωστών αλλά εξαιρετικών τουριστικών προορισμών, η πρωτοβουλία EDEN έχει επίσης στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες και τις ενδιαφερόμενες κοινότητες να εκμεταλλευθούν πλήρως το δυναμικό τους και να αναπτύξουν τουριστικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με βάση την εμπειρία η οποία αποκτήθηκε μέσω των πληροφοριών που απέστειλαν οι βραβευθέντες προορισμοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έναν κατάλογο με ορθές πρακτικές στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού.

Ακολουθώντας αυτές τις ορθές πρακτικές, θα μπορέσετε να βελτιώσετε την ποιότητα της τουριστικής προσφοράς σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις σχετικές τοπικές αρχές των προορισμών που αναδείχθηκαν νικητές ώστε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις, καθώς και να αρχίσετε να μοιράζεστε τις εμπειρίες σας.

    Τελευταία ενημέρωση: 28/10/2014 | Αρχή σελίδας