Навигационна пътека

Колекция от добри практики

Колекция от добри практики

Инициативата EDEN има за цел не само да популяризира малко известни, но отлични туристически дестинации, а и да помогне на професионалисти и заинтересовани населени места да увеличат максимално своя потенциал и да развият туристически услуги в съответствие с принципите на устойчиво развитие.

На базата на опита, придобит чрез информацията, получена от наградените дестинации, Европейската комисия предоставя на всички заинтересовани страни списък с добри практики в сферата на устойчивия туризъм.

Следвайки тези добри практики, несъмнено ще подобрите качеството на Вашата туристическа оферта. Можете да се свържете с местните власти на дестинациите-победители за допълнителна информация и предложения, както и за обмяна на опит.

    Последна актуализация: 17/11/2010 | Начало на страницата