Navigation path

EDEN Ağı Atölye Çalışması - Clonakilty Bölgesi, 25-26 Şubat 2009

Komisyon, İrlanda’daki Ulusal Turizm Gelişim Dairesi’yle işbirliği içerisinde, EDEN ağına ilişkin Bildirge uyarınca, Şubat 2009’da kazanan destinasyonlardan biri olan Clonakilty Bölgesi’nde (İrlanda) bir atölye çalışması düzenlemiştir. Bu atölye, Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri ile En İyi Uygulamanın yanı sıra EDEN Ağının Geleceği için Eylem Planı’na odaklanmıştır.

Aşağıdaki belgeler arasında vaka analizleri ile göstergeler ve izleme başta olmak üzere, sürdürülebilir turizme ilişkin çeşitli projelerin sunumları bulunmaktadır. Bu belgeler Ağ üyelerine sunulmuş olup, atölye çalışması sırasında tartışılmıştır.

 • 2009 Atölye Çalışması programı pdf - 37 KB [37 KB] English (en)
 • 2009 Atölye Çalışması sonucu pdf - 103 KB [103 KB]
 • EDEN web portalı - sunum pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • DIT-ACHIEV Sürdürülebilir Turizm Yönetim Modeli pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • ICZM göstergeleri ile bunların sürdürülebilir turizmi değerlendirmeye yönelik uygulamaları pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Pazarlama – yurt içinde ve dışında pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • İzleme göstergeleri - NECSTouR pdf - 144 KB [144 KB] English (en)
 • Önemli ağ üyeleri - NECSTouR pdf - 149 KB [149 KB] English (en)
 • Sürdürülebilir turizme doğru pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Vaka analizi - Sürdürülebilir Clonakilty pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Vaka analizi - Balear adaları deneyimleri pdf - 398 KB [398 KB] English (en)
 • Duyuru - Ağ hakkında 2010 konferansı pdf - 4 MB [4 MB] English (en)

Bazı EDEN ağı üyelerinin atölye çalışması sırasında çekilmiş resimleri - Clonakilty Bölgesi, 25-26 Şubat 2009.

Bazı EDEN ağı üyelerinin atölye çalışması sırasında çekilmiş resimleri - Clonakilty Bölgesi, 25-26 Şubat 2009Bazı EDEN ağı üyelerinin atölye çalışması sırasında çekilmiş resimleri - Clonakilty Bölgesi, 25-26 Şubat 2009Bazı EDEN ağı üyelerinin atölye çalışması sırasında çekilmiş resimleri - Clonakilty Bölgesi, 25-26 Şubat 2009Bazı EDEN ağı üyelerinin atölye çalışması sırasında çekilmiş resimleri - Clonakilty Bölgesi, 25-26 Şubat 2009

EDEN I’in kazananları ayrıca ağ iletişimi faaliyetlerini teşvik edecek olan “2007-2013 Avrupa yurttaşları programı” kapsamında özel bir girişim başlatmıştır.

 

Last update: 15/09/2014 | Top