Navigačný riadok

Seminár siete EDEN – Clonakilty District, 25. – 26. február 2009

V súlade s Deklaráciou siete EDEN Komisia v spolupráci s Národným úradom pre rozvoj cestovného ruchu v Írsku usporiadala vo februári 2009 seminár v jednej z víťazných destinácií, v Clonakilty District (Írsko). Bol zameraný na ukazovatele udržateľného cestovného ruchu a osvedčené postupy, a tiež na akčný plán pre budúcnosť siete EDEN.

Nasledujúce dokumenty obsahujú prípadové štúdie a prezentácie rozličných projektov súvisiacich s udržateľným cestovným ruchom, najmä s ukazovateľmi a monitorovaním. Tieto dokumenty boli prezentované členom siete a prediskutované počas seminára.

 • Program seminára 2009 pdf - 37 KB [37 KB] English (en)
 • Výsledok seminára 2009 pdf - 103 KB [103 KB]
 • Internetový portál EDEN – prezentácia pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Model riadenia udržateľného cestovného ruchu DIT-ACHIEV pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Ukazovatele IMPZ a ich uplatnenie pri hodnotení udržateľného cestovného ruchu pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Marketing – doma a v zahraničí pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Ukazovatele monitorovania – NECSTouR pdf - 144 KB [144 KB] English (en)
 • Piliere siete – NECSTouR pdf - 149 KB [149 KB] English (en)
 • Smerovanie k udržateľnému cestovnému ruchutourism pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Prípadová štúdia – Udržateľná oblasť Clonakilty pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Prípadová štúdia – Skúsenosti z Baleárskych ostrovov pdf - 398 KB [398 KB] English (en)
 • Oznámenie – Konferencia o vytváraní siete 2010 pdf - 4 MB [4 MB] English (en)

Fotografie niektorých členov siete EDEN počas seminára – Clonakilty District, 25. – 26. februára 2009.

Fotografie niektorých členov siete EDEN počas seminára – Clonakilty District, 25. – 26. februára 2009Fotografie niektorých členov siete EDEN počas seminára – Clonakilty District, 25. – 26. februára 2009Fotografie niektorých členov siete EDEN počas seminára – Clonakilty District, 25. – 26. februára 2009Fotografie niektorých členov siete EDEN počas seminára – Clonakilty District, 25. – 26. februára 2009

Víťazi programu EDEN I spustili aj osobitnú iniciatívu v rámci akcie „Program Európa pre občanov 2007 – 2013“, ktorá bude presadzovať činnosti na vytváranie siete.

 

Posledná aktualizácia: 15/09/2014 | Na začiatok