Ścieżka nawigacji

Warsztaty sieci EDEN – Okręg Clonakilty, 25-26 lutego 2009 r.

Zgodnie z deklaracją w sprawie sieci EDEN Komisja, we współpracy z Krajowym Urzędem ds. Rozwoju Turystyki w Irlandii, zorganizowała w lutym 2009 r. warsztaty w jednym ze zwycięskich ośrodków turystycznych, w okręgu Clonakilty w Irlandii. Dotyczyły one wskaźników zrównoważonej turystyki oraz najlepszych praktyk, a także Planu działań sieci EDEN w przyszłości.

Poniższe dokumenty obejmują studia przypadków oraz prezentacje różnych projektów związanych ze zrównoważoną turystyką, a w szczególności wskaźników i monitoringu. Dokumenty te zostały przedstawione członkom sieci i omawiane były podczas warsztatów.

 • Program warsztatów 2009 pdf - 37 KB [37 KB] English (en)
 • Wyniki warsztatów 2009 pdf - 103 KB [103 KB]
 • Portal internetowy EDEN – prezentacja pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Model zarządzania zrównoważoną turystyką DIT-ACHIEV pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Wskaźniki ICZM oraz ich zastosowanie w ocenie zrównoważonej turystyki pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Marketing – w kraju i za granicą pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Wskaźniki monitoringowe – NECSTouR pdf - 144 KB [144 KB] English (en)
 • Filary sieci – NECSTouR pdf - 149 KB [149 KB] English (en)
 • Zmierzając w kierunku zrównoważonej turystyki pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Studium przypadku – Zrównoważone Clonakilty pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Studium przypadku – Doświadczenia z Balearów pdf - 398 KB [398 KB] English (en)
 • Ogłoszenie – Konferencja na temat tworzenia sieci 2010 pdf - 4 MB [4 MB] English (en)

Zdjęcia niektórych członków sieci EDEN podczas warsztatów – Okręg Clonakilty, 25-26 lutego 2009 r.

Zdjęcia niektórych członków sieci EDEN podczas warsztatów – Okręg Clonakilty, 25-26 lutego 2009 rZdjęcia niektórych członków sieci EDEN podczas warsztatów – Okręg Clonakilty, 25-26 lutego 2009 rZdjęcia niektórych członków sieci EDEN podczas warsztatów – Okręg Clonakilty, 25-26 lutego 2009 rZdjęcia niektórych członków sieci EDEN podczas warsztatów – Okręg Clonakilty, 25-26 lutego 2009 r

Zwycięzcy edycji EDEN I uruchomili także specjalną inicjatywę pt. „Europa dla obywateli” (program na lata 2007-2013), który będzie promował działania sieciowe.

 

Ostatnia aktualizacja: 18/10/2012 | Początek strony