Mogħdija tan-navigazzjoni

Workshop tan-Netwerk EDEN – id-Distrett ta’ Clonakilty, 25-26 ta’ Frar 2009

Skont id-Dikjarazzjoni fuq in-netwerk EDEN, il-Kummissjoni, b’kollaborazzjoni mal-Awtorità Nazzjonali għall-Iżvilupp tat-Turiżmu fl-Irlanda, organizzat workshop fi Frar 2009 f’waħda mid-destinazzjonijiet rebbieħa, id-Distrett ta’ Clonakilty (l-Irlanda). Dan il-workshop iffoka fuq l-Aqwa Prattika u l-Indikaturi tat-Turiżmu Sostenibbli, kif ukoll fuq il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Futur tan-Netwerk EDEN.

Id-dokumenti li ġejjin jinkludu studji tal-każ u preżentazzjonijiet ta’ diversi proġetti relatati mat-turiżmu sostenibbli, b’mod partikolari indikaturi u monitoraġġ. Dawn id-dokumenti ġew ippreżentati lill-membri tan-Netwerk u diskussi waqt il-workshop.

 • Il-programm tal-workshop tal-2009 pdf - 37 KB [37 KB] English (en)
 • L-eżitu tal-workshop tal-2009 pdf - 103 KB [103 KB]
 • Preżentazzjoni fuq il-portal tal-internet tal-EDEN pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Il-Mudell DIT-ACHIEV tal-Ġestjoni tat-Turiżmu Sostenibbli pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • L-indikaturi ICZM u l-applikazzjoni tagħhom fil-valutazzjoni tat-turiżmu sostenibbli pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Kummerċjalizzazzjoni – lokali u barra l-pajjiż pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Indikaturi tal-monitoraġġ - NECSTouR pdf - 144 KB [144 KB] English (en)
 • Pilastri tan-netwerk - NECSTouR pdf - 149 KB [149 KB] English (en)
 • Nimxu lejn it-turiżmu sostenibbli pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Studju tal-każ – Clonakilty sostenibbli pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Studju tal-każ – Esperjenzi mill-gżejjer Baleariċi pdf - 398 KB [398 KB] English (en)
 • Notifikazzjoni – Konferenza tal-2010 dwar in-netwerking pdf - 4 MB [4 MB] English (en)

Ritratti ta’ wħud mill-membri tan-netwerk EDEN waqt il-workshop – id-Distrett ta’ Clonakilty, 25-26 ta’ Frar 2009.

Ritratti ta’ wħud mill-membri tan-netwerk EDEN waqt il-workshop – id-Distrett ta’ Clonakilty, 25-26 ta’ Frar 2009Ritratti ta’ wħud mill-membri tan-netwerk EDEN waqt il-workshop – id-Distrett ta’ Clonakilty, 25-26 ta’ Frar 2009Ritratti ta’ wħud mill-membri tan-netwerk EDEN waqt il-workshop – id-Distrett ta’ Clonakilty, 25-26 ta’ Frar 2009Ritratti ta’ wħud mill-membri tan-netwerk EDEN waqt il-workshop – id-Distrett ta’ Clonakilty, 25-26 ta’ Frar 2009

Ir-rebbieħa tal-EDEN I nedew ukoll inizjattiva speċifika taħt il-programm “Ewropa għaċ-ċittadini 2007-2013” li sejra tippromwovi attivitajiet ta’ netwerking.

 

L-aħħar aġġornament: 15/09/2014 | Fuq