Διαδρομή πλοήγησης

Εργαστήριο δικτύου EDEN – περιφέρεια Clonakilty, 25-26 Φεβρουαρίου 2009

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του δικτύου EDEN, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή για την Ανάπτυξη του Τουρισμού στην Ιρλανδία, οργάνωσε ένα εργαστήριο τον Φεβρουάριο του 2009 σε έναν από τους προορισμούς που αναδείχθηκαν νικητές, την περιφέρεια Clonakilty (Ιρλανδία). Αντικείμενό του ήταν οι Δείκτες και οι Ορθές Πρακτικές Βιώσιμου Τουρισμού καθώς και το σχέδιο δράσης για το μέλλον του δικτύου EDEN.

Στα ακόλουθα έγγραφα περιλαμβάνονται περιπτωσιολογικές μελέτες και παρουσιάσεις διαφόρων έργων που σχετίζονται με τον βιώσιμο τουρισμό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους δείκτες και την παρακολούθηση. Τα έγγραφα αυτά παρουσιάστηκαν στα μέλη του δικτύου και αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων στη διάρκεια του εργαστηρίου.

 • Πρόγραμμα του εργαστηρίου 2009 pdf - 37 KB [37 KB] English (en)
 • Αποτελέσματα του εργαστηρίου 2009 pdf - 103 KB [103 KB]
 • Η δικτυακή πύλη EDEN – παρουσίαση pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • DIT-ACHIEV Μοντέλο για τη διαχείριση του βιώσιμου τουρισμού pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Δείκτες ICZM και η εφαρμογή τους για την αξιολόγηση του βιώσιμου τουρισμού pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Marketing – στο εσωτερικό και στο εξωτερικό pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Παρακολούθηση δεικτών – NECSTouR pdf - 144 KB [144 KB] English (en)
 • Πυλώνες του δικτύου – NECSTouR pdf - 149 KB [149 KB] English (en)
 • Προς τον βιώσιμο τουρισμό pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Περιπτωσιολογική μελέτη – Βιώσιμο Clonakilty pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Περιπτωσιολογική μελέτη – Εμπειρίες από τις Βαλεαρίδες Νήσους pdf - 398 KB [398 KB] English (en)
 • Ανακοίνωση – Συνέδριο με θέμα τη δικτύωση 2010 pdf - 4 MB [4 MB] English (en)

Φωτογραφίες ορισμένων από τα μέλη του δικτύου EDEN στη διάρκεια του εργαστηρίου – περιφέρεια Clonakilty, 25-26 Φεβρουαρίου 2009.

Φωτογραφίες ορισμένων από τα μέλη του δικτύου EDEN στη διάρκεια του εργαστηρίου – περιφέρεια Clonakilty, 25-26 Φεβρουαρίου 2009Φωτογραφίες ορισμένων από τα μέλη του δικτύου EDEN στη διάρκεια του εργαστηρίου – περιφέρεια Clonakilty, 25-26 Φεβρουαρίου 2009Φωτογραφίες ορισμένων από τα μέλη του δικτύου EDEN στη διάρκεια του εργαστηρίου – περιφέρεια Clonakilty, 25-26 Φεβρουαρίου 2009Φωτογραφίες ορισμένων από τα μέλη του δικτύου EDEN στη διάρκεια του εργαστηρίου – περιφέρεια Clonakilty, 25-26 Φεβρουαρίου 2009

Οι νικητές του προγράμματος EDEN εγκαινίασαν επίσης μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013), η οποία θα προωθήσει τις δραστηριότητες δικτύωσης.

 

Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2014 | Αρχή σελίδας