Навигационна пътека

Работен семинар на мрежата EDEN – област Клонакилти, 25-26 февруари 2009 г.

В съответствие с Декларацията за мрежата EDEN Комисията, в сътрудничество с Националния орган за развитие на туризма в Ирландия, проведе работен семинар през м. февруари 2009 г. в една от дестинациите, спечелили награда, област Клонакилти (Ирландия). Той акцентира върху индикаторите за устойчив туризъм, както и върху Плана за действие за бъдещето на Мрежата EDEN.

Изброените по-долу документи включват казуси и презентации на различни проекти, свързани с устойчивия туризъм, и по-специално – с индикатори и мониторинг. Тези документи бяха представени на членовете на Мрежата и бяха обсъдени по време на работния семинар.

 • Програма на Работния семинар 2009 pdf - 37 KB [37 KB] English (en)
 • Резултати от Работния семинар 2009 pdf - 103 KB [103 KB]
 • Интернет портал EDEN - презентация pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Модел за управление на устойчивия туризъм DIT-ACHIEV pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Индикаторите ICZM и тяхното приложение за оценка на устойчивия туризъм pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Маркетинг – у дома и в чужбина pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Индикатори за мониторинг - NECSTouR pdf - 144 KB [144 KB] English (en)
 • Стълбове на Мрежата - NECSTouR pdf - 149 KB [149 KB] English (en)
 • Към устойчив туризъм pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Казус – Устойчива област Клонакилти pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Казус – Опитът на Балеарските острови pdf - 398 KB [398 KB] English (en)
 • Съобщение – Конференция за работата в мрежи 2010 pdf - 4 MB [4 MB] English (en)

Снимки на членове на мрежата EDEN по време на работния семинар – област Клонакилти, 25-26 февруари 2009 г.

Снимки на членове на мрежата EDEN по време на работния семинар – област Клонакилти, 25-26 февруари 2009 гСнимки на членове на мрежата EDEN по време на работния семинар – област Клонакилти, 25-26 февруари 2009 гСнимки на членове на мрежата EDEN по време на работния семинар – област Клонакилти, 25-26 февруари 2009 гСнимки на членове на мрежата EDEN по време на работния семинар – област Клонакилти, 25-26 февруари 2009 г

Наградените от първото издание на EDEN също така стартираха специфична инициатива по програмата „Европа за гражданите“ (2007-2013 г.), която ще насърчава дейности за работа в мрежа.

 

Последна актуализация: 15/09/2014 | Начало на страницата