Navigation path

EDEN Ağı

EDEN projesi, Avrupa düzeyinde iyi uygulama alışverişinde bulunmak ve ödül kazanan destinasyonlar arasında ağ iletişimini teşvik etmek suretiyle başka destinasyonları da sürdürülebilir turizm geliştirme modelleri benimsemeye ikna etmek üzere bir platform yaratmayı amaçlamaktadır.

Komisyon, katılımcı ülkeleri gelecek yıllar için EDEN destinasyonları Ağı Eylem Planı üzerinde çalışmaya çağırmıştır. Amaçların ve hedeflerin belirlenmesi gelecekte gerçekleştirilecek eylemlere yönelik bir temel oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Ağ üyeleri

Ağın ilk üyeleri EDEN projesinin ilk iki yarışmasını kazanan 30 destinasyondur. Bunlar 7 Ekim 2008 tarihinde Brüksel’deki Avrupa Turizm Günü English (en) sırasında “ Sürdürülebilir Turizm için Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Ağı Bildirgesi pdf - 17 KB [17 KB] English (en) ” olarak anılan bir mutabakat anlaşmasını imzalamaya çağrılmıştır. Üyeler, Bildirgeyi imzalamak suretiyle, birbirleriyle işbirliği yapmayı ve turizm gelişimi hakkında sürekli bilgi ve enformasyon alışverişinde bulunmayı taahhüt etmişlerdir.

Ulusal seçmeler sırasında sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesine yönelik gayretleri takdir edilmeye layık görülen diğer destinasyonlar, sonraki yarışmaların birincileri ve EDEN projelerinde ikinci gelenler, ilgili katılımcı ülkelerden gelecek öneriler doğrultusunda ağa katılmaya davet edilecektir.

2008 Avrupa Turizm Gününde Brüksel bildirgesini imzalayan bazı EDEN ağı üyelerinin resimleri.

2008 Avrupa Turizm Gününde Brüksel bildirgesini imzalayan bazı EDEN ağı üyelerinin resimleri2008 Avrupa Turizm Gününde Brüksel bildirgesini imzalayan bazı EDEN ağı üyelerinin resimleri2008 Avrupa Turizm Gününde Brüksel bildirgesini imzalayan bazı EDEN ağı üyelerinin resimleri2008 Avrupa Turizm Gününde Brüksel bildirgesini imzalayan bazı EDEN ağı üyelerinin resimleri

Toplantılar

Last update: 14/09/2014 | Top