Navigacijska pot

Mreža EDEN

Namen projekta EDEN je ustvariti platformo za izmenjavo dobrih praks na evropski ravni in spodbujanje mrežnega povezovanja med nagrajenimi destinacijami, s čimer bi druge destinacije prepričali, da uvedejo modele za trajnosten razvoj turizma.

Komisija je sodelujoče države povabila, da skupaj sestavijo akcijski načrt za mrežo destinacij EDEN za prihodnja leta. Z opredelitvijo ciljev in namenov bo mogoče ustvariti osnovo za ukrepe, ki jih je treba izvesti v prihodnosti.

Članice mreže

Prvotne članice mreže zajemajo 30 zmagovalnih destinacij iz prvih dveh izvedb projekta EDEN. Bile so povabljene k podpisu izjave o namenu – tako imenovane „ Deklaracije o evropski mreži destinacij odličnosti za trajnosten turizem “ – 7. oktobra 2008 na evropski dan turizma English (en) v Bruslju. S podpisom Deklaracije so se članice uradno zavezale k medsebojnemu sodelovanju in zagotavljanju nenehne izmenjave informacij in znanja o turističnem razvoju.

Druge destinacije, zmagovalke in drugo uvrščene na prihodnjih izvedbah projektov EDEN, ki so dokazale, da si zaslužijo priznanje za svoj trud na področju spodbujanja trajnostnega turizma med izborom na državni ravni, bodo povabljene k sodelovanju v mreži po navedbah zadevnih sodelujočih držav.

Slike nekaterih članic mreže EDEN ob podpisu bruseljske deklaracije na evropski dan turizma leta 2008.

Slike nekaterih članic mreže EDEN ob podpisu bruseljske deklaracije na evropski dan turizma leta 2008Slike nekaterih članic mreže EDEN ob podpisu bruseljske deklaracije na evropski dan turizma leta 2008Slike nekaterih članic mreže EDEN ob podpisu bruseljske deklaracije na evropski dan turizma leta 2008Slike nekaterih članic mreže EDEN ob podpisu bruseljske deklaracije na evropski dan turizma leta 2008

Srečanja

  • Brussels, 7/10/2009. English (en)
  • okrožje Clonakilty, 25-26/02/2009
  • Kuhmo, 9-10/06/2010 English (en)
  • Brussels, 28/09/2010 English (en)
  • Mellieha, 6-7/04/2011 English (en)
  • Brussels, 28/09/2011 English (en)  
  • Brussels, 23/10/2012 English (en)  
Zadnja sprememba: 14/09/2014 | Na vrh