Navigačný riadok

Sieť EDEN

Projekt EDEN je zameraný na vytvorenie platformy na výmenu osvedčených postupov na európskej úrovni a propagáciu vytvárania siete medzi ocenenými destináciami. Cieľom je presvedčiť ostatné destinácie, aby prijali modely udržateľného rozvoja cestovného ruchu.

Komisia pozvala zúčastnené krajiny, aby vypracovali akčný plán pre sieť destinácií EDEN na nasledujúce roky. Stanovenie cieľov a zámerov pomôže vytvoriť základ pre činnosti, ktoré treba uskutočniť v budúcnosti.

Členovia siete

Pôvodnými členmi siete je 30 víťazných destinácií z prvých dvoch ročníkov projektu EDEN. Zástupcovia týchto destinácií boli vyzvaní, aby 7. októbra 2008 počas Európskeho dňa cestovného ruchu English (en) v Bruseli podpísali memorandum o porozumení, takzvanú „ Deklaráciu siete výnimočných európskych destinácií pre udržateľný cestovný ruch pdf - 17 KB [17 KB] English (en) “. Podpísaním deklarácie sa členovia oficiálne zaviazali, že budú navzájom spolupracovať a neustále si budú vymieňať informácie a poznatky o rozvoji cestovného ruchu.

Ostatné destinácie, čiže víťazi budúcich ročníkov a destinácie, ktoré sa v projekte EDEN umiestnili na druhom mieste a ktoré počas národných výberov dokázali, že si zaslúžia uznanie za svoje úsilie pri presadzovaní udržateľného cestovného ruchu, budú pozvané, aby sa na základe údajov príslušných zúčastnených krajín tiež zapojili do siete EDEN.

Fotografie niektorých členov siete EDEN podpisujúcich Bruselskú deklaráciu počas Európskeho dňa cestovného ruchu v roku 2008.

Fotografie niektorých členov siete EDEN podpisujúcich Bruselskú deklaráciu počas Európskeho dňa cestovného ruchu v roku 2008Fotografie niektorých členov siete EDEN podpisujúcich Bruselskú deklaráciu počas Európskeho dňa cestovného ruchu v roku 2008Fotografie niektorých členov siete EDEN podpisujúcich Bruselskú deklaráciu počas Európskeho dňa cestovného ruchu v roku 2008Fotografie niektorých členov siete EDEN podpisujúcich Bruselskú deklaráciu počas Európskeho dňa cestovného ruchu v roku 2008

Stretnutia

 

Posledná aktualizácia: 14/09/2014 | Na začiatok