Ścieżka nawigacji

Sieć EDEN

Projekt EDEN ma na celu stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk na szczeblu europejskim oraz promowania struktur sieciowych między nagrodzonymi ośrodkami turystycznymi, zachęcając w ten sposób inne ośrodki do przyjmowania modeli zrównoważonego rozwoju turystyki.

Komisja zaprosiła kraje uczestniczące do współpracy w zakresie opracowania Planu działania dla sieci ośrodków EDEN na nadchodzące lata. Wyznaczenie celów pomoże stworzyć podstawę do działań, które należy zrealizować w przyszłości.

Członkowie sieci

Wśród pierwotnych członków sieci znajduje się 30 zwycięskich ośrodków z dwóch pierwszych edycji projektu EDEN. Zostały one zaproszone do podpisania protokołu ustaleń – tzw. „ Deklaracji w sprawie Europejskiej Sieci Modelowych Ośrodków Turystycznych na rzecz zrównoważonej turystyki pdf - 17 KB [17 KB] English (en) ” – w dniu 7 października 2008 r. podczas Europejskiego Dnia Turystyki English (en) w Brukseli. Podpisując tę deklarację, członkowie oficjalnie zobowiązali się do podjęcia wzajemnej współpracy oraz zagwarantowania nieustannej wymiany informacji i wiedzy na temat rozwoju turystyki.

Inne ośrodki, zwycięzcy przyszłych edycji oraz zdobywcy drugiego miejsca w projektach EDEN, którzy podczas selekcji krajowej dowiedli, że zasługują na uznanie za swoje starania w zakresie promowania zrównoważonej turystyki, zostaną zaproszeni do wstąpienia do sieci na podstawie wskazań poszczególnych państw uczestniczących.

Zdjęcia niektórych członków sieci EDEN podpisujących deklarację z Brukseli podczas Europejskiego Dnia Turystyki 2008.

Zdjęcia niektórych członków sieci EDEN podpisujących deklarację z Brukseli podczas Europejskiego Dnia Turystyki 2008Zdjęcia niektórych członków sieci EDEN podpisujących deklarację z Brukseli podczas Europejskiego Dnia Turystyki 2008Zdjęcia niektórych członków sieci EDEN podpisujących deklarację z Brukseli podczas Europejskiego Dnia Turystyki 2008Zdjęcia niektórych członków sieci EDEN podpisujących deklarację z Brukseli podczas Europejskiego Dnia Turystyki 2008

Spotkania

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2014 | Początek strony