Kruimelpad

EDEN Netwerk

Het EDEN-project streeft ernaar een platform te worden voor de uitwisseling van goede praktijken in Europa en netwerken te bevorderen tussen de winnende bestemmingen om daarmee ook andere bestemmingen over te halen om ontwikkelingsmodellen voor duurzaam toerisme toe te passen.

De Commissie heeft de deelnemende landen uitgenodigd om te werken aan het actieplan voor het netwerk van EDEN-bestemmingen voor de komende jaren. Als de doelstellingen zijn vastgelegd, zal het eenvoudiger zijn om een basis te creëren voor de acties die in de toekomst gevoerd moeten worden.

Leden van het netwerk

De eerste leden van het netwerk zijn de 30 winnende bestemmingen van de eerste twee rondes van het EDEN-project. Hen werd gevraagd om een memorandum van overeenstemming te ondertekenen – de verklaring over een Europees netwerk van Destinations of Excellence voor duurzaam toerisme of “ Declaration on a European Network of Destinations of Excellence for Sustainable Tourism pdf - 17 KB [17 KB] English (en) ” – op 7 oktober 2008 op de Europese Dag van het Toerisme English (en) in Brussel. Door het tekenen van die verklaring beloofden de leden officieel dat ze zouden samenwerken en steeds informatie en kennis over toeristische ontwikkelingen met elkaar zouden uitwisselen.

Toekomstige eerste- en tweedeprijswinnaars van EDEN-projecten die bij de nationale selecties bewezen hebben dat ze erkenning verdienen voor hun inspanningen voor een duurzaam toerisme, zullen worden gevraagd zich aan te sluiten bij het netwerk op aanwijzingen van de betrokken deelnemende landen.

Foto’s van enkele leden van het EDEN-netwerk die de verklaring van Brussel tijdens de Europese Dag van het Toerisme in 2008 ondertekenen.

Foto’s van enkele leden van het EDEN-netwerk die de verklaring van Brussel tijdens de Europese Dag van het Toerisme in 2008 ondertekenenFoto’s van enkele leden van het EDEN-netwerk die de verklaring van Brussel tijdens de Europese Dag van het Toerisme in 2008 ondertekenenFoto’s van enkele leden van het EDEN-netwerk die de verklaring van Brussel tijdens de Europese Dag van het Toerisme in 2008 ondertekenenFoto’s van enkele leden van het EDEN-netwerk die de verklaring van Brussel tijdens de Europese Dag van het Toerisme in 2008 ondertekenen

Ontmoetingen

Laatste bijwerking: 14/09/2014 | Naar boven