Cosán nascleanúna

Gréasán EDEN

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal EDEN clár a chruthú chun dea-chleachtas a mhalartú ar leibhéal Eorpach agus chun líonraí a chur chun cinn idir cinn scríbe a bhuaigh duaiseanna cheana. Sa tslí seo, déantar cinn scríbe eile a mhealladh chun múnlaí forbartha le haghaidh na turasóireachta inbhuanaithí a chur chun cinn.

Chuir an Coimisiún cuireadh ar na tíortha rannpháirteacha oibriú ar Phlean Gníomhaíochta don Líonra de na cinn scríbe EDEN do na blianta atá le teacht. Cabhróidh na haidhmeanna agus na spriocanna a leagadh síos le bunús a chruthú do ghníomhaíochtaí a bheidh le déanamh amach anseo.

Comhaltaí an líonra

Is iad na comhaltaí bunaidh sa líonra ná an 30 ceann scríbe ón gcéad dhá leagan den tionscadal EDEN. Iarradh orthu meabhrán tuisceana a shíniú – ar a dtugtar “ Dearbhú ar Líonra Eorpach de Chinn Scríbe Barr Feabhais don Turasóireacht Inbhuanaitheach pdf - 17 KB [17 KB] English (en) ” – ar 7 Deireadh Fómhair i rith Lá Eorpach na Turasóireachta English (en) sa Bhruiséil. Tríd an Dearbhú a shíniú, d’fhág na comhaltaí ceangal orthu féin go hoifigiúil go rachaidís i gcomhar le chéile agus go mbeadh malartú seasta faisnéise agus eolais eatarthu i leith forbairt na turasóireachta.

Cuirfear cuireadh ar chinn scríbe eile a bheith mar chuid den líonra, na buaiteoirí amach anseo agus na buaiteoirí tánaisteacha de thionscadail EDEN, a bhfuil léirithe acu gurbh fhiú go bhfaighidís aitheantas toisc an iarracht atá déanta acu chun an turasóireacht inbhuanaitheach a chur chun cinn i rith na roghanna náisiúnta, tar éis an méid atá tugtha le fios ag na tíortha rannpháirteacha.

Pictiúirí de roinnt comhaltaí den líonra EDEN agus iad ag síniú dearbhú na Bruiséile i rith Lá Eorpach na Turasóireachta 2008

Pictiúirí de roinnt comhaltaí den líonra EDEN agus iad ag síniú dearbhú na Bruiséile i rith Lá Eorpach na Turasóireachta 2008Pictiúirí de roinnt comhaltaí den líonra EDEN agus iad ag síniú dearbhú na Bruiséile i rith Lá Eorpach na Turasóireachta 2008Pictiúirí de roinnt comhaltaí den líonra EDEN agus iad ag síniú dearbhú na Bruiséile i rith Lá Eorpach na Turasóireachta 2008Pictiúirí de roinnt comhaltaí den líonra EDEN agus iad ag síniú dearbhú na Bruiséile i rith Lá Eorpach na Turasóireachta 2008

Cruinnithe

Nuashonrú is déanaí: 14/09/2014 | Barr