Navigatsioonitee

EDENi võrgustik

EDENi projekti eesmärk on luua platvorm heade tavade vahetuseks Euroopa tasandil ja edendada võrgustike loomist auhinna võitnud sihtkohtade vahel, veendes seeläbi teisigi sihtkohti võtma omaks säästva turismi arengumudeleid.

Euroopa Komisjon kutsus osalevaid riike töötama välja EDENi võrgustiku sihtkohtade lähiaastate tegevuskava. Eesmärkide ja sihtide seadmine aitab luua aluse vajalike tegevuste jaoks tulevikus.

Võrgustiku liikmed

Võrgustiku algliikmed on EDENi projekti kaks esimesest osa võitnud 30 sihtkohta, kes allkirjastasid 7.oktoobril 2008. aastal Brüsselis toimunud Euroopa turismipäeva raames vastastikuse mõistmise memorandumi – nn „ Euroopa säästva turismi tippsihtkohtade võrgustiku deklaratsiooni pdf - 17 KB [17 KB] English (en) ”. Deklaratsiooni allkirjastamisega English (en) õtsid liikmed endale ametlikult kohustuse teha üksteisega koostööd ning tagada pidev teabe- ja teadmiste vahetus turismi arengu kohta

Teisi sihtkohti, projekti tulevaste osade võitjaid ja EDENi projektide esikohapretendente, kes on riiklike valikute jooksul tõestanud, et väärivad tunnustust jõupingutuste eest säästva turismi edendamisel, kutsutakse ühinema võrgustikuga vastavalt osalevate riikide indikaatoritele.

Fotod EDENi võrgustiku mõnest liikmest Brüsseli deklaratsiooni allkirjastamisel 2008. aasta Euroopa turismipäeva raames.

Fotod EDENi võrgustiku mõnest liikmest Brüsseli deklaratsiooni allkirjastamisel 2008. aasta Euroopa turismipäeva raames<> Fotod EDENi võrgustiku mõnest liikmest Brüsseli deklaratsiooni allkirjastamisel 2008. aasta Euroopa turismipäeva raames<> Fotod EDENi võrgustiku mõnest liikmest Brüsseli deklaratsiooni allkirjastamisel 2008. aasta Euroopa turismipäeva raames<> Fotod EDENi võrgustiku mõnest liikmest Brüsseli deklaratsiooni allkirjastamisel 2008. aasta Euroopa turismipäeva raames<>

Koosolekud

Viimati muudetud: 14/09/2014 | Üles