Διαδρομή πλοήγησης

Δίκτυο EDEN

Το έργο EDEN έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ βραβευθέντων προορισμών, ενθαρρύνοντας έτσι άλλους προορισμούς να υιοθετήσουν μοντέλα ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού.

Η Επιτροπή κάλεσε τις συμμετέχουσες χώρες να καταρτίσουν το σχέδιο δράσης του δικτύου προορισμών EDEN για τα επόμενα χρόνια. Ο προσδιορισμός των σκοπών και των στόχων θα συντελέσει στη δημιουργία μιας βάσης για τις δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο μέλλον.

Μέλη του δικτύου

TΤα αρχικά μέλη του δικτύου είναι οι 30 προορισμοί που αναδείχθηκαν νικητές τις δύο πρώτες χρονιές του έργου EDEN. Οι προορισμοί αυτοί κλήθηκαν να υπογράψουν ένα μνημόνιο συνεννόησης – την επονομαζόμενη « Διακήρυξη για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο προορισμών αριστείας για τον βιώσιμο τουρισμό pdf - 17 KB [17 KB] English (en) » – στις 7 Οκτωβρίου 2008 κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού στις English (en) Βρυξέλλες. Υπογράφοντας τη διακήρυξη, τα μέλη ανέλαβαν επισήμως τη δέσμευση να εργαστούν από κοινού και να εγγυηθούν συνεχείς ανταλλαγές πληροφοριών και γνώσεων με θέμα την τουριστική ανάπτυξη.

Άλλοι προορισμοί, νικητές άλλων ετών ή επιλαχόντες έργων EDEN, για τους οποίους θεωρήθηκε ότι κατέβαλαν αξιόλογες προσπάθειες να προαχθεί ο βιώσιμος τουρισμός στη διάρκεια της εθνικής επιλογής, θα κληθούν να συμμετάσχουν στο δίκτυο ύστερα από υπόδειξη των αντίστοιχων συμμετεχουσών χωρών.

Φωτογραφίες μελών του δικτύου EDEN που υπογράφουν τη διακήρυξη των Βρυξελλών κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού 2008.

Φωτογραφίες μελών του δικτύου EDEN που υπογράφουν τη διακήρυξη των Βρυξελλών κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού 2008Φωτογραφίες μελών του δικτύου EDEN που υπογράφουν τη διακήρυξη των Βρυξελλών κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού 2008Φωτογραφίες μελών του δικτύου EDEN που υπογράφουν τη διακήρυξη των Βρυξελλών κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού 2008Φωτογραφίες μελών του δικτύου EDEN που υπογράφουν τη διακήρυξη των Βρυξελλών κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού 2008

Συναντήσεις

Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2014 | Αρχή σελίδας