Навигационна пътека

Мрежа на дестинациите EDEN

Проектът EDEN има за цел да създаде платформа за обмен на добри практики на европейско ниво и да популяризира сътрудничеството между отличените дестинации, като по този начин насърчава други дестинации да възприемат модели за устойчиво развитие на туризма.

Комисията прикани участващите държави да работят по Плана за действие за Мрежата на дестинациите EDEN за следващите няколко години. Определянето на целите ще спомогне за създаване на база за действията, които е необходимо да бъдат извършени в бъдеще.

Членове на мрежата

Първите членове на мрежата са 30-те дестинации, спечелили награди от първите две издания на проекта EDEN. Те бяха приканени да подпишат меморандум за разбирателство – т. нар. „ Декларация за европейската мрежа на най-добрите дестинации за устойчив туризъм pdf - 17 KB [17 KB] English (en) “ – на 7 октомври 2008 г. по време на Европейския ден на туризма English (en) в Брюксел. С подписването на декларацията членовете официално поеха ангажимент да си сътрудничат и да гарантират постоянен обмен на информация и познания за развитието на туризма.

Други дестинации, победители в бъдещи издания и финалисти в проекти EDEN, заслужили признание за своите усилия за популяризиране на устойчив туризъм в националните селекции, ще получат покана за присъединяване към мрежата според указанията на съответните участващи държави.

Снимки на някои от членовете на мрежата EDEN при подписване на декларацията по време на Европейския ден на туризма 2008 в Брюксел.

Снимки на някои от членовете на мрежата EDEN при подписване на декларацията по време на Европейския ден на туризма 2008 в БрюкселСнимки на някои от членовете на мрежата EDEN при подписване на декларацията по време на Европейския ден на туризма 2008 в БрюкселСнимки на някои от членовете на мрежата EDEN при подписване на декларацията по време на Европейския ден на туризма 2008 в БрюкселСнимки на някои от членовете на мрежата EDEN при подписване на декларацията по време на Европейския ден на туризма 2008 в Брюксел

Срещи

Последна актуализация: 14/09/2014 | Начало на страницата