Navigačný riadok

2013 – Dostupný cestovný ruch

Témou súťaže EDEN 2013 bol "dostupný cestovný ruch".

Víťazné destinácie ročníka 2013 zakladajú svoju ponuku na dostupnosti pre turistov bez ohľadu na ich osobitné potreby, obmedzenia, zdravotné postihnutie či vek.

Pri hodnotení sa bralo do úvahy päť hlavných aspektov dostupnosti:

  • destinácia je bezbariérová (infraštruktúra a zariadenia),
  • destinácia je dostupná dopravou, ktorá je vhodná pre všetkých,
  • poskytované služby sú vysokokvalitné a zabezpečuje ich vyškolený personál,
  • účasť na aktivitách, výstavách a atrakciách je umožnená všetkým,
  • marketing, rezervačný systém, webové lokality a služby poskytujú informácie dostupné všetkým.

Vybrané destinácie navyše museli splniť aj všeobecné kritériá súťaže:

  • destinácie musia byť netradičné a s nízkou návštevnosťou oproti priemeru v krajine, 
  • svoju ponuku musia riadiť tak, aby zabezpečovali spoločenskú, kultúrnu a environmentálnu udržateľnosť, 
  • musia fungovať formou partnerstva medzi verejnými orgánmi a subjektmi cestovného ruchu z danej oblasti a okolia,
  • majú zavedenú alebo pripravujú štruktúru riadenia marketingu a jasnú stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu.

Výzvu na predkladanie návrhov Komisia zverejnila v marci 2012. Zúčastnené krajiny vybrali víťazné destinácie spomedzi prihlásených kandidátov a víťazi získali ceny na slávnostnom odovzdávaní 11. novembra 2013 v Bruseli.

Kontaktné osoby:

Mená kontaktných osôb, ktoré zastrešovali súťaž v jednotlivých krajinách, nájdete v časti Projektový manažér English (en) .

Víťazné destinácie

 

Posledná aktualizácia: 27/10/2014 | Na začiatok