Navigācijas ceļš

2013. gada tēma — pieejams tūrisms

EDEN konkursa tēma 2013. gadā bija pieejams tūrisms.

Galamērķi, kas saņēma 2013. gada balvu, tūristiem nodrošina pieejamību neatkarīgi no viņu īpašajām vajadzībām un ierobežojumiem, invaliditātes un vecuma.

Uzvarētājus izvēlējās, izvērtējot pirmām kārtām šādus piecus svarīgus pieejamības aspektus:

  • galamērķī nav šķēršļu (tās infrastruktūrā un ēkās);
  • galamērķis ir sasniedzams ar tādiem transporta veidiem, kas piemēroti visiem pasažieriem;
  • piedāvātie pakalpojumi ir ļoti kvalitatīvi, un tos sniedz apmācīti darbinieki;
  • aktivitātēs, izstādēs un izklaides pasākumos var piedalīties ikviens;
  • reklāma, rezervēšanas sistēmas, tīmekļa vietnes un pakalpojumu sniedzēji piedāvā informāciju, kas ir pieejama visiem.

Turklāt galamērķiem ir jāievēro arī EDEN galamērķiem izvirzītās vispārīgās prasības:

  • tiem jābūt “netradicionāliem” un ar nelielu apmeklētāju skaitu (salīdzinājumā ar attiecīgajā valstī vidējo skaitu); 
  • tiem savs piedāvājums tūristiem jānodrošina pašiem un atbilstīgi sociālās jomas, kultūras un vides ilgtspējības principiem; 
  • tie jāpārvalda partnerībai, kurā strādā valsts vai pašvaldības iestādes un attiecīgā reģiona tūrisma nozares pārstāvji;
  • tiem ir jābūt sagatavojušiem mārketinga struktūru un ilgtspējīga tūrisma attīstības stratēģiju (tās var būt arī izstrādes stadijā).

Konkursu Eiropas Komisija izsludināja 2012. gada martā. Dalībvalstis ir no konkursam pieteiktajiem galamērķiem izvēlējušās uzvarētājus, kuriem 2013. gada 11. novembrī Briselē oficiāli pasniedza balvu.

Kontaktinformācija

Projekta vadītāji dalībvalstīs, kuri konkursu rīkoja dažādās valstīs, ir norādīti sadaļā Project Officer English (en) .

Apbalvotie galamērķi

 

Pēdējā atjaunināšana: 27/10/2014 | Lapas sākums