Navigointipolku

2013 — Esteetön matkailu

Vuoden 2013 EDEN-kilpailun teemana oli esteetön matkailu.

Vuonna 2013 palkittiin matkailukohteita, joihin on esteetön pääsy kaikilla matkailijoilla erityistarpeista, rajoituksista, vammaisuudesta tai iästä riippumatta.

Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että

  • kohteen infrastruktuuri ja laitteet ovat esteettömiä
  • kohteeseen pääsee kaikille käyttäjille soveltuvilla kulkuneuvoilla
  • palvelut ovat korkealaatuisia ja henkilökunta asianmukaisesti koulutettua
  • kaikkien on mahdollista osallistua aktiviteetteihin, tutustua näyttelyihin tms.
  • markkinoinnissa, varausjärjestelmissä, verkkosivustoilla ja muissa palveluissa annettavat tiedot ovat kaikkien ulottuvilla.

Lisäksi kohteiden on oltava EDEN-kohteille asetettujen yleisten vaatimusten mukaisia:

  • Kyseessä ei ole "perinteinen kohde", vaan kohteessa on vähän kävijöitä (verrattuna kansalliseen keskiarvoon). 
  • Kohdetta hallinnoidaan siten, että varmistetaan toiminnan olevan sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristöllisesti kestävää. 
  • Hallinnointiin osallistuvat sekä viranomaiset että kaikki ne, jotka alueella ovat mukana matkailuhankkeissa.
  • Hankkeella on jo käytössä tai valmisteilla kestävän matkailun strategia ja markkinoinnin hallintorakenne.

Komissio julkaisi ehdotuspyynnön maaliskuussa 2012. Osallistuvat maat ovat valinneet ehdokkaiden joukosta voittajakohteet, jotka on virallisesti palkittu Brysselissä 11.11.2013.

Yhteystiedot

Kilpailusta eri maissa vastanneiden kansallisten yhteyshenkilöiden nimet ovat saatavissa hankevastaavalta English (en) .

Palkitut matkailukohteet

 

Viimeisin päivitys: 27/10/2014 | Sivun alkuun