Cesta

2013 – Cestování bez teriér

Tématem ročníku 2013 soutěže EDEN bylo cestování bez bariér.

Destinace, které v roce 2013 obdržely ocenění, založily svou nabídku na dobré přístupnosti pro všechny turisty bez omezení, ať je jsou jejich speciální potřeb, zdravotní postižení či věk jakékoli.

Porota zvažovala především těchto pět hlavních aspektů dostupnosti:

  • destinace je bezbariérová (infrastruktura i zařízení)
  • destinace je dostupná dopravními prostředky vhodnými pro všechny
  • poskytované služby mají vysokou kvalitu a personál je řádně školený
  • účast na aktivitách, výstavách a ostatních atrakcích je umožněna všem
  • marketing, rezervační systémy, internetové stránky a související služby poskytují informace dostupné všem

Kromě toho destinace rovněž musely splňovat obecná kritéria projektu EDEN

  • být „netradiční“, s nižším počtem návštěvníků (ve srovnání s celostátním průměrem) 
  • provozovat cestovní ruch tak, aby byla zajištěna sociální, kulturní a environmentální udržitelnost 
  • destinace funguje formou partnerství mezi veřejnými orgány a všemi ostatními aktéry z cestovního ruchu z dané oblasti a okolí
  • mají zavedenu nebo připravují marketingovou řídicí strukturu a jasnou strategii pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu.

Výzvu k předkládání návrhů Komise zveřejnila v březnu 2012. Z přihlášených kandidátů vybrali zúčastněné členské státy své vítězné destinace a vítězům byly ceny slavnostně předány 11. listopadu 2013 v Bruselu.

Kontaktní osoby

Jména kontaktních osob, které se soutěži věnovali v jednotlivých zemích, jsou k dispozici v části Vedoucí projektu English (en) .

Oceněné destinace

 

Poslední aktualizace: 27/10/2014 | Začátek stránky