Навигационна пътека

2013 - Достъпен туризъм

„„Достъпност на туристическите услуги“ бе темата на конкурса EDEN за 2013 г.

Наградените през 2013 г. дестинации предлагат услуги, достъпни за всички туристи без оглед на специалните им нужди, ограничения, увреждания или възраст.

При връчването на наградата е обърнато специално внимание на пет основни аспекта на достъпността:

  • дестинацията е свободно достъпна (инфраструктура и съоръжения);
  • дестинацията е достъпна за транспортни средства, подходящи за всички;
  • услугите са висококачествени и са предоставени от обучен персонал;
  • дейностите, изложенията, атракциите позволяват на всички да участват;
  • рекламите, системите за резервации, уеб сайтовете и услугите предоставят достъпна за всички информация.

Освен това дестинациите трябва също така да изпълняват общите критерии на EDEN:

  • да бъдат „нетрадиционни“, с малък брой посетители (в сравнение със средния брой на национално равнище);
  • да управляват предлагането си на туристически услуги по начин, който гарантира социална, културна и екологична устойчивост;
  • да се управляват от партньорство между публични органи и всички имащи отношение към туристическите услуги във и около дадения регион;
  • да имат създадена или в процес на подготовка структура за управление на маркетинга и определена стратегия за развитие на устойчив туризъм.

Поканата за представяне на предложения бе отправена от Комисията през март 2012 г. Участващите държави избраха печелившите дестинации сред кандидатите, като победителите получиха наградите си официално на 11 ноември 2013 г. в Брюксел.

За контакт:

Данните за контакти с националните отговорници за проектите, които са ръководили конкурса в различните страни, са достъпни в раздела отговорник за проект English (en) .

Наградени дестинации

 

Последна актуализация: 27/10/2014 | Начало на страницата