Navigation path

2011 – Turizm ve Mevcut Yerleşim Yerlerinin Yenilenmesi

Komisyon, Üye Devletler ve Aday Ülkeler ile birlikte 2011 için seçkinlik temasını “Turizm ve Mevcut Yerleşim Yerlerinin Yenilenmesi” olarak seçti.

2011 arayışı, yerel miraslarına ait bir mevcut yerleşim yerini yenileyip daha geniş yerel yenilenme için katalizör olarak kullanılmak üzere turizm çekim merkezine çeviren destinasyonları ödüllendirdi.

Proje teklif çağrısı Mart 2011’de Komisyon tarafından gerçekleştirildi. Katılan ülkeler bunun üzerine aday destinasyonlar arasından kazanan destinasyonları seçtiler ve kazananlar 27 Eylül 2011’de Brüksel’de resmi olarak ödüllendirildi.

Ödüllendirilen her destinasyon aşağıdaki kriterlere riayet etti:

  • “geleneksel olmayan” olmak (ulusal ortalama ile karşılaştırıldığında ziyaretçi yoğunluğunu “düşük”ten “çok düşüğe” doğru değerlendirme)
  • sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliklerini temin edecek şekilde kendi turizm önerilerini idare etmek
  • destinasyonun idaresinden sorumlu olan kamu otoritesi ve bölge içinde ve etrafında turizmle ilişkili olanlar arasındaki bir ortaklık tarafından idare edilmek (örneğin turistik hizmet sağlayıcılar, bölge halkı). Kamusal- özel ortaklıklar kabul edilir.

Kazanan destinasyonlar, “2011 Turizm ve Mevcut Yerleşim Yerlerinin Yenilenmesi için Avrupa’nın Seçkin Destinasyonları” olarak ödüllendirildiler.

Farklı ülkelerde yarışmayı idare eden Ulusal Proje Yetkilileri’nin bağlantı adları Proje Yetkilisi English (en) ’nde mevcuttur.

Proje ve teklif çağrısı hakkında daha iyi bir fikir edinmek için DG İşletmeler ve sanayi web sitesi’nde yayınlanan proje teklif çağrımıza göz atabilirsiniz.

 

Last update: 27/10/2014 | Top