Navigācijas ceļš

2011. gada tēma „Tūrisms un teritoriju atjaunošana”

Eiropas Komisija kopā ar dalībvalstīm un kandidātvalstīm 2011. gada izcilāko tūrisma galamērķu konkursam ir izvēlējusies tēmu „Tūrisms un teritoriju atjaunošana”.

2011. gadā tika meklēti un apbalvojumam izvirzīti tie galamērķi, kur vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas vietas tika atjaunotas un pārvērstas par tūrisma objektiem, lai kļūtu par katalizatoriem plašākas teritorijas atjaunošanai.

2011. gada martā Komisija izsludināja pieteikumu iesniegšanas konkursu. No pieteiktajiem galamērķiem iesaistītās dalībvalstis izvēlējas labākos galamērķus, kuri tika oficiāli apbalvoti Briselē, 2011. gada 27. septembrī .

Katrs godalgotais galamērķis atbilda šādiem kritērijiem:

  • tas bija „netradicionāls” (salīdzinot ar vidējiem rādītājiem valstī, to apmeklēja „neliels” vai „ļoti neliels” skaits apmeklētāju);
  • tūristiem apskatei piedāvātie objekti tika apsaimniekoti tā, lai veicinātu sociālo, kultūras un vides ilgtspējību;
  • to kopā apsaimniekoja par galamērķa uzturēšanu atbildīgās valsts iestādes un citas ar tūrismu saistītas organizācijas pašā teritorijā un tās apkārtnē (piem., tūrisma pakalpojumu sniedzēji, vietējās sabiedrības locekļi). Bija pieļaujama arī valsts un privātā sektora partnerība.

Godalgotie galamērķi saņēma balvas kā „Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi teritorijas atjaunošanas jomā 2011”.

Uzklikšķinot uz Projekta vadītājs English (en) , atveras saraksts ar projektu vadītāju vārdiem un e-pasta adresēm attiecīgajās valstīs.

Lai iegūtu izsmeļošāku informāciju par uzaicinājumu un projektu, iepazīstieties ar mūsu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas publicēts: Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

 

Pēdējā atjaunināšana: 27/10/2014 | Lapas sākums