Navigatsioonitee

2011 – turism ja vaatamisväärsete paikade taaselustamine

Komisjon on koos liikmes- ja kandidaatriikidega valinud 2011. aasta tippteemaks turismi ja vaatamisväärsete paikade taaselustamise.

2011. aastal tehtud valiku põhjal autasustati neid sihtkohti, kus kohalik pärand on taaselustatud ja muudetud turismimagnetiks, et mitmekülgset kohalikku taaselustamisprotsessi kiirendada.

2011. aasta märtsis avaldas komisjon konkursikutse. Osavõtvad riigid valisid esitatud kandidaatsihtkohtadest välja võitjad, keda 2011. aasta 27. septembril Brüsselis ametlikult autasustati.

Iga autasustatud sihtkoht pidi vastama järgmistele kriteeriumidele:

  • paik peab olema ebatraditsiooniline (külastatavus on riikliku keskmisega võrreldes harv kuni väga harv);
  • turismiteenuseid tuleb pakkuda viisil, mis tagab sotsiaalse, kultuurilise ja keskkonna jätkusuutlikkuse;
  • paika tuleb majandada sihtkoha majandamise eest vastutavate ametiasutuste ja kõigi asjasse puutuvate isikute või asutuste osavõtul, kes tegelevad turismiga sellel objektil või ümbritsevas piirkonnas (nt turismiteenuste pakkujad, kohalikud kogukonnad). Lubatud on avaliku ja erasektori vaheline partnerlus.

Võitnud sihtkohtadele anti vaatamisväärsete paikade taaselustamise eest 2011. aasta Euroopa tippsihtkoha nimetus.

Riiklike projektidega seotud ametnike nimed, kes eri riikides konkurssi korraldasid, on toodud nimetuse all projektiametnik English (en) .

Et saada paremat ülevaadet konkursikutse ja projekti kohta, võite vaadata meie konkursikutset, mis on avaldatud aaadressil ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi kodulehekülg.

 

Viimati muudetud: 27/10/2014 | Üles