Cesta

2011 – Cestovní ruch a obnova hmotného dědictví

Komise společně s členskými a kandidátskými zeměmi vybraly pro výběr destinací nejvyšší kvality pro rok 2011 námět „Cestovní ruch a obnova hmotného dědictví“.

V roce 2011 byly odměněny ty destinace, které obnovily místní hmotné dědictví a proměnily je v turistickou atrakci, která se stane jakýmsi katalyzátorem širší místní obnovy.

Výzvu k předkládání soutěžních návrhů zahájila Komise v březnu 2011. Z kandidátských destinací tedy zúčastněné země vybraly destinace vítězné a dne 27. září 2011 proběhlo v Bruselu oficiální vyhlášení vítězů.

Každá oceněná destinace splňovala tato kritéria:

  • být „netradiční“ (návštěvnost byla ve srovnání s vnitrostátním průměrem hodnocena jako „nízká“ až „velmi nízká“)
  • zorganizovat svou turistickou nabídku tak, aby byla zajištěna udržitelnost v oblasti sociální, kulturní a ekologické
  • být řízena formou partnerství mezi veřejnými orgány odpovědnými za řízení destinace a všemi zúčastněnými stranami v cestovním ruchu v dané oblasti a v jejím okolí (např. poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, místní komunity). Veřejně-soukromá partnerství jsou povolena.

Vítězné destinace získaly titul „Evropská turistická destinace nejvyšší kvality v oblasti obnovy hmotného dědictví pro rok 2011“.

Kontaktní jména úředníků národních projektů, kteří řídili soutěž v jednotlivých zemích, jsou uvedena v seznamu Úředníků projektu English (en) .

Chcete-li mít lepší představu o výzvě a projektu, můžete se podívat na naši výzvu k předkládání soutěžních návrhů, která je uveřejněna na internetových stránkách GŘ pro podniky a průmysl.

 

Poslední aktualizace: 27/10/2014 | Začátek stránky