Navigation path

2010 – Turizmine ilişkindir

TKomisyon, Üye Devletler ve Aday Ülkeler ile birlikte, 2010 yılı için seçkinlik teması olarak “Su Turizmi”ni seçmiştir. Kazanan destinasyonlar “Sürdürülebilir Su Turizmi Projesi için EDEN destinasyonu” ünvanıyla ödüllendirilecektir.

Bu seneki yarışma, su turizmi projelerine yönelik yenilikçi yaklaşımlarını daha nitelikli bir çevre geliştirecek, sezon sorununu çözecek ve turist akışını en meşhur ve kalabalık turistik merkezlerden kendisine çekerek dengeyi yeniden sağlayacak bir şekilde teşvik eden deniz, göl ve nehir kıyısındaki turistik destinasyonlara yöneliktir.

Proje teklif çağrısı Komisyon tarafından Şubat ayında yapılmış olup, tekliflerin Nisan ortasına kadar gönderilmesi gerekmektedir. Katılımcı ülkelerin aday destinasyonlar arasından kazananı seçmek için Mayıs 2010’a kadar süreleri olacaktır. Kazananlara ödülleri resmi olarak 2010 sonbaharında verilecektir.

Her destinasyonun aşağıdaki genel ödül kriterlerine uygun olması gerekmektedir:

  1. “geleneksel olmamak” (ziyaretçi yoğunluğu ulusal ortalamaya oranla “düşük” ila “çok düşük” aralığında bulunmalıdır)
  2. ulusal veya bölgesel tüzükler uyarınca deniz, göl ve nehir kıyısı turizm destinasyonları olarak belirlenmiş olmak
  3. turizm projesini sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği güvence altına alacak şekilde yönetmek ve yönetimin koruma altındaki alanın idaresinden sorumlu makamlar ile bölgede ve bölgenin çevresinde turizmle uğraşanlar (örneğin turistik hizmet sağlayıcılar, yerel topluluklar) arasındaki bir ortaklıktan oluşması

Kendi destinasyonlarına özel niteliklerini göz önünde bulundurmak üzere, katılımcı ülkeler düzeyinde daha spesifik kriterler oluşturulacaktır.

Farklı ülkelerde yarışmayı yönetecek Ulusal Proje Yetkilileri için irtibat kişileri Haziran ayında bu sayfada açıklanacaktır.

Bu yeni proje hakkında daha iyi fikir sahibi olmak için İşletmeler ve Endüstri GM web sitesinde yayımlanan proje teklif çağrımıza bakabilirsiniz.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Last update: 27/10/2014 | Top