Navigacijska pot

2010 – Vodnim turizmom

Komisija je skupaj z državami članicami in državami kandidatkami izbrala temo odličnosti za leto 2010 – „Vodni turizem“. Zmagovalne destinacije bodo prejele nagrado za „Destinacijo EDEN za trajnostno vodno turistično ponudbo“.

Letos iščemo tiste obalne, jezerske in obrečne turistične destinacije, ki spodbujajo inovativen pristop k svoji vodni turistični ponudbi, tako da razvijajo kakovostnejše okolje, se spopadajo s sezonskostjo svoje destinacije ter preusmerjajo turistične tokove iz najznamenitejših in najbolj obiskanih turističnih destinacij.

Razpis za oddajo predlogov je Komisija objavila februarja, rok za oddajo pa je do srede aprila. Do maja 2010 morajo sodelujoče države izmed prijavljenih destinacij izbrati zmagovalno destinacijo. Zmagovalne destinacije bodo prejele uradno nagrado jeseni leta 2010.

Vsaka destinacija mora izpolnjevati naslednja splošna merila za nagrado:

  1. biti mora „neobičajna“ (število obiskovalcev od „malo“ do „zelo malo“ v primerjavi z nacionalnim povprečjem);
  2. biti mora razglašena za obalno, jezersko in obrečno turistično destinacijo na podlagi nacionalnih ali regionalnih predpisov;
  3. sama mora upravljati svojo turistično ponudbo tako, da zagotavlja svojo družbeno, kulturno in okoljsko trajnost, v partnerstvu z oblastmi, odgovornimi za upravljanje destinacije, in vsemi, ki sodelujejo v turizmu na tem območju in v njegovi okolici (npr. ponudniki turističnih storitev, lokalne skupnosti).

Podrobnejša merila bodo določena v okviru sodelujočih držav ter bodo upoštevala posebne lastnosti njihovih destinacij.

Kontaktni podatki o nacionalnih projektnih vodjih , ki bodo vodili natečaj v različnih državah, bodo objavljeni na tej strani junija.

Da bi se podrobneje seznanili z novim projektom, si lahko ogledate naš razpis za oddajo predlogov, ki je objavljen na spletni strani GD za podjetništvo in industrijo.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Zadnja sprememba: 27/10/2014 | Na vrh