Cale de navigare

2010 – Turism acvatic

Comisia, împreună cu statele membre şi ţările candidate, a ales o temă de excelenţă pentru 2010, „Turismul acvatic”. Destinaţiile câştigătoare au fost premiate cu titlul „Destinaţie EDEN pentru oferta de turism acvatic durabil”.

In 2010, concursul a vizat acele destinaţii turistice de coastă, din preajma lacurilor sau râurilor, care promovează o abordare inovativă a ofertelor de turism acvatic, astfel încât să dezvolte un mediu înconjurător de o mai bună calitate, să contracareze problema turismului sezonier şi să reechilibreze fluxul turistic caracteristic celor mai cunoscute şi aglomerate destinaţii turistice.

Cererea de propuneri a fost lansată de Comisie în februarie şi propunerile au fost trimise până la jumătatea lunii aprilie. Ţările participante au avut termen până în mai 2010 pentru a selecta o destinaţie câştigătoare dintre destinaţiile candidate. Câştigătorii au fost premiaţi în toamna 2010.

Fiecare destinaţie trebuia să respecte următoarele criterii generale de selecţie:

  1. să fie „netradiţionale” (densitatea vizitatorilor să fie „scăzută” sau „foarte scăzută” în comparaţie cu media naţională)
  2. să aibă statut de destinaţie turistică de coastă, din preajma lacurilor sau a râurilor, conferit de legislaţia naţională sau regională
  3. să îşi administreze oferta turistică astfel încât să fie asigurată durabilitatea socială, culturală şi de mediu, sub forma unui parteneriat între autorităţile responsabile de administrarea zonei protejate şi cei implicaţi în turismul zonei şi a împrejurimilor sale (de exemplu furnizorii de servicii turistice, comunităţile locale)

Criterii mai specifice au fost stabilite la nivelul ţărilor participante pentru a lua în considerare caracteristicile fiecărei destinaţii.

Numele de contact ale organizatorilor naţionali  responsabili de acest concurs, sunt disponibile pe această pagină English (en) .

Pentru a vă face o mai bună idee despre acest nou proiect, puteţi consulta cererea noastră de propuneri, publicată pe situl DG Întreprinderi şi industrie.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website) 
(National Observatory for Tourism)
Ultima actualizare: 27/10/2014 | Începutul paginii