Ścieżka nawigacji

2010 – Turystyka wodna

Komisja, wraz z państwami członkowskimi i państwami kandydującymi, określiła temat projektu na rok 2010: „Turystyka wodna”. Zwycięzcy zostali  nagrodzeni mianem „Najlepszej destynacji turystycznej EDEN za ofertę dotyczącą zrównoważonej turystyki wodnej”.

W 2010  roku konkurs skierowany był do  destynacjiturystycznych nad morzem, jeziorami i rzekami, w których promowane jest innowacyjne podejście do oferty turystyki wodnej, w sposób umożliwiający rozwój lepszego jakościowo środowiska, radzenie sobie z problemem sezonowości oraz przywrócenie równowagi przepływów turystycznych w ośrodkach najbardziej znanych i zatłoczonych.

Komisja wystosowała w lutym 2009 zaproszenie do składania wniosków. Kraje uczestniczące w projekcie  wybrały spośród kandydatów zwycięska destynacje turystyczną. Zwycięskie destynacje z Europy   oficjalnie zostały nagrodzone  27 września 2010 r. w Brukseli.

Każda nagrodzona destynacja w edycji konkursu EDEN - Turystyka wodna  musi stosować się do następujących ogólnych kryteriów konkursu:

  1. musi mieć „nietradycyjny” charakter (natężenie ruchu turystycznego od „niskiego” do „bardzo niskiego” w porównaniu ze średnią krajową),
  2. musi być położona nad morzem, jeziorem lub rzeką zgodnie z przepisami krajowymi lub regionalnymi,
  3. musi prowadzić własną ofertę turystyczną w sposób zapewniający zrównoważenie społeczne, kulturowe i środowiskowe, w partnerstwie pomiędzy władzami odpowiedzialnymi za destynacje oraz wszystkimi stronami zaangażowanymi w turystykę na danym obszarze i w jego okolicy (np. dostawcy usług turystycznych, lokalne społeczności).

Dane kontaktowe osób pełniących funkcje krajowych koordynatorów projektu English (en) , zarządzających konkursem w poszczególnych  krajach,są dostępne na tej stronie: Aby uzyskać lepsze wyobrażenie o projekcie, zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem do składania wniosków, które opublikowane zostało na stronie internetowej DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website) 
(National Observatory for Tourism)
Ostatnia aktualizacja: 27/10/2014 | Początek strony