Kruimelpad

2010 – Het watertoerisme

De Commissie heeft, in overleg met de lidstaten en de kandidaat-lidstaten, het thema bepaald voor 2010: “Watertoerisme”. De winnende bestemmingen zullen de prijs krijgen van “EDEN-bestemming wegens hun Aquatisch Aanbod van Duurzaam Toerisme”.

Voor dat jaar wordt gezocht naar toeristische gebieden aan de kust, bij meren en rivieren die een vernieuwende aanpak bevorderen van hun watertoerisme, zodanig dat het milieu er in kwaliteit op vooruit gaat, de seizoensschommelingen worden opgevangen en de toeristenstroom naar de beroemdste en meest bezochte bestemmingen wordt verlegd.

De Commissie doet haar oproep om voorstellen in februari 2010 en deze moeten tegen half april zijn ingediend. De deelnemende landen hebben dan tot mei om uit de kandidaat-bestemmingen een winnaar te kiezen. De prijzen zullen worden uitgereikt in het najaar van 2010.

Alle bestemmingen moeten aan de volgende algemene criteria voldoen om te winnen:

  1. geen “vaste waarde” zijn (bezoekersaantallen van “laag” tot “zeer laag” in vergelijking met het landelijk gemiddelde)
  2. uitgeroepen zijn tot een toeristische bestemming aan de kust, een meer of rivier in de landelijke of de regionale wetgeving
  3. het eigen toeristische aanbod zo kunnen beheren dat de sociale en culturele duurzaamheid en die van het milieu gegarandeerd worden; het beheer moet een samenwerkingsverband zijn van de overheden die het beschermde gebied beheren en alle andere toeristische organisaties in en rond het gebied (zoals leveranciers van toeristische diensten, gemeenten ter plaatse)

Nadere criteria zullen worden vastgesteld voor de deelnemende landen zodat ze rekening kunnen houden met de specifieke kenmerken van hun eigen bestemmingen.

Namen van contactpersonen voor de Landelijke Projectleiders die de wedstrijd in de verschillende landen zullen beheren, zullen in juni beschikbaar zijn op deze pagina.

Om u een beter beeld te vormen van het nieuwe project, kunt u onze oproep om voorstellen bekijken op de website van DG Ondernemingen en industrie.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Laatste bijwerking: 27/10/2014 | Naar boven