Navigācijas ceļš

2010 – Ūdenstūrisms

Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un kandidātvalstīm ir izraudzījusies izcilāko galamērķu 2010. gada tēmu — „ūdenstūrisms”. Izcilākajiem galamērķiem piešķirs goda titulu „EDEN izcilākais ilgtspējīga ūdenstūrisma piedāvājuma galamērķis”.

Šajā gadā konkursā piedalās tie piejūras, ezeru un upju krasta galamērķi, kuros veicina inovatīvas pieejas vietējam ūdenstūrisma piedāvājumam, lai pilnveidotu vides kvalitāti, mazinātu tūrisma sezonalitātes raksturu un līdzsvarotu tūristu plūsmu, atvilinot tos no visievērojamākajiem un tūristu pārpilnākajiem galamērķiem.

Eiropas Komisija februārī publicēja aicinājumu iesniegt priekšlikumus, un tie ir jāiesniedz līdz aprīļa vidum. Pēc tam līdz 2010. gada maijam iesaistītajām valstīm būs no vairākiem pretendentiem jāizraugās vislabākais galamērķis. Uzvarētājus oficiāli apbalvos 2010. gada rudenī.

Ikvienam galamērķim ir jāatbilst šādiem vispārīgiem atlases kritērijiem:

  1. Jābūt „netradicionālam” (tūristu īpatsvaram tajā jābūt „zemam” vai „ļoti zemam” salīdzinājumā ar valsts vidējiem rādītājiem);
  2. Saskaņā ar valsts vai reģiona tiesību aktiem jābūt definētam kā piejūras, ezeru vai upju krasta tūrisma galamērķim;
  3. Jāpārvalda teritorijas tūrisma piedāvājums tā, lai nodrošinātu tā sociālo, kultūras un vides ilgtspējību, turklāt tas ir jāīsteno, apvienojot partnerībā iestādes, kas atbild par galamērķa pārvaldīšanu, un tūrisma nozarē iesaistītos — gan teritorijā, gan tās tuvumā (piemēram, tūrisma pakalpojumu sniedzējus un vietējās kopienas).

Konkrētākus kritērijus noteiks katras iesaistītās valsts līmenī, lai tie atbilstu šo valstu galamērķu īpatnībām.

Jūnijā šajā lapā būs pieejama informācija par tām valstu projekta amatpersonām , kas dažādās valstīs vadīs konkursu un ar kurām varēs sazināties.

Lai gūtu plašāku ieskatu jaunajā projektā, jūs varat ieskatīties mūsu izsludinātajā aicinājumā iesniegt priekšlikumus, kas publicēts Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD tīmekļa vietnē.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Pēdējā atjaunināšana: 27/10/2014 | Lapas sākums