Naršymo kelias

2010 – Vandens turizmas

Europos Komisijos su šalimis narėmis ir šalimis kandidatėmis išrinkta 2010 m. turizmo patrauklumo tema – „Vandens turizmas“.

2010 m. buvo ieškoma šalia jūrų, vandenynų, ežerų ir upių esančių turizmo vietovių, skatinančių naujovišką vandens turizmą, kuriuo siekiama plėtoti kokybiškesnę aplinką, spręsti sezoniškumo klausimą ir pritraukti turistų srautus iš žinomiausių ir perpildytų turizmo vietovių.

Vasario mėnesį Europos Komisija pakvietė teikti paraiškas. Dalyvaujančios šalys iš turizmo vietovių kandidačių išrinko po vieną laimėtoją. Nugalėtojos buvo oficialiai apdovanotos 2010 m. rugsėjo 27d.

Visos į apdovanojimą pretenduojančios vietovės turėjo atitikti šiuos bendrus kriterijus:

  1. Vietovė turi būti „netradicinė“ (palyginus su nacionaliniu vidurkiu, lankytojų skaičius turi būti „mažas“ arba „labai mažas“)
  2. Pagal nacionalines arba regionines taisykles vietovė turi būti pripažinta vandenyno, jūros, ežero arba upės kranto turizmo vietoveVietovė turi pati tvarkyti savo turizmo pasiūlą, užtikrindama savo socialinį, kultūrinį ir aplinkos tvarumą, bendradarbiaujant už turizmo vietovės tvarkymą atsakingoms valdžios institucijoms ir visoms organizacijoms, susijusioms su turizmu saugomoje teritorijoje ir aplink ją (pvz., turizmo paslaugų teikėjais, vietos bendruomenėmis)

Vietovės laimėtojos buvo tituluotos „EDEN turizmo vietovėmis, siūlančiomis tvarų vandens turizmą“.

Nacionaliniai projekto vadovai , atsakingi už konkurso vykdymą kiekvienoje šalyje, yra paskelbti šiame puslapyje English (en) .

Norėdami geriau suprasti šių metų projektą, galite susipažinti su mūsų kvietimu teikti paraiškas, kuris yra paskelbtas Įmonių ir pramonės generalinio direktorato tinklalapyje.
 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website) 
(National Observatory for Tourism)
Paskutinį kartą atnaujinta: 27/10/2014 | Į puslapio pradžią