Navigation path

2010 – Turizam uz vode

TKomisija je zajedno sa zemljama članicama i zemljama kandidatima odabrala temu izvrsnosti za 2010, “Turizam uz vode”. Pobjedničke destinacije će biti nagrađene kao “EDEN destinacija za Ponudu održivog vodenog turistizma”.

Ove je godine potraga za onim turističkim obalnim, jezerskim i riječnim odredištima koja promiču inovativne pristupe svojoj ponudi vodenog turizma na taj način da razvijaju kvalitativniji okoliš, da se nose s problemom sezonalnosti i da se ponovo uravnoteže turistički tokovi od najpoznatijih i najnapučenijih turističkih destinacija.

Komisija je poziv za prijedloge pokrenula u veljači, a prijedlozi moraju biti poslani do sredine travnja. Zatim će zemlje sudionice morati do svibnja 2010. izabrati pobjedničku destinaciju među destinacijama kandidatima. Pobjednici će biti službeno nagrađeni u jesen 2010.

Svaka destinacija mora poštovati sljedeće opće kriterije natjecanja:

  1. biti “netradicionalna” (broj posjetitelja se kreće od “malog” do “veoma malog” u usporedbi s nacionalnim prosjekom)
  2. biti uređena kao obalna, jezerska i riječna turistička destinacija od strane nacionalnog ili regionalnog zakonodavstva
  3. upravljati svojom turističkom ponudom na takav način da osigurava društvenu, kulturnu i okolišnu održivost i da je u partnerstvu između vlasti odgovornih za upravljanje destinacijom i svih onih uključenih u turizam u području i oko njega (npr. davatelji turističkih usluga, lokalne zajednice)

Jasniji kriteriji će biti postavljeni na razini zemalja sudionica kako bi uzele u obzir posebne značajke svojih destinacija.

Imena osoba Voditelja nacionalnog projekta koji će voditi natjecanje u različitim zemljama će biti dostupna na ovoj stranici u lipnju.

Da biste dobili bolju predodžbu o novom projektu, možete pogledati naš poziv za prijedloge koji će biti objavljen na web stranici GD Opće uprave za poduzetništvo.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Posljednji put ažurirano: 27/10/2014 | Vrh