Navigatsioonitee

2010 – Veeturism

Euroopa Komisjon valis koos liikmesriikide ja kandidaatriikidega välja 2010. aasta tippteemaks „Veeturism”. Konkursi võitnud sihtkohti tunnustatakse tiitliga „EDENi vastutustundliku veeturismi sihtkoht”.

Sel aastal otsitakse neid ranniku-, järve- ja jõeäärseid turismisihtkohti, mis edendavad uuenduslikke lähenemisviise, pakkudes veeturismi teenust viisil, mis arendab kvaliteetsemat keskkonda, tuleb toime hooajast tingitud probleemidega ja tasakaalustab populaarseimate ja rahvarikkaimate turismisihtkohtade turismivoogusid.

Euroopa Komisjoni veebruaris väljakuulutatud konkursil osalemise taotlused peavad olema laekunud aprillikuu keskpaigaks. Konkursil osalevad riigid peavad seejärel valima 2010. aasta maikuuks kandideerivate sihtkohtade hulgast võitja. Võitjate ametlik autasustamine toimub 2010. aasta sügisel.

Iga konkursil osalev sihtkoht peab vastama järgmistele üldkriteeriumitele:

  1. olema „ebatraditsiooniline” (riigi keskmisega võrreldes „madala” või „väga madala” külastatavusega)
  2. olema riiklike või piirkondlike õigusaktidega tunnistatud ranniku-, järve- või jõeäärseks turismisihtkohaks
  3. juhtima oma turismiteenust viisil, mis tagab sihtkoha sotsiaalse, kultuurilise ja keskkondliku jätkusuutlikkuse ning toimub partnerluses kaitseala haldamise eest vastutavate ametite ja kõigi kaitsealal või selle ümbruses turismiga seotud osapooltega (näiteks turismiteenuse pakkujad, kohalikud kogukonnad)

Erikriteeriumid kehtestatakse osalevate riikide tasandil, arvestades nende riikide sihtkohtade eripära.

Erinevates riikides konkurssi juhtivate projektiametnike nimed avaldatakse sellel veebilehel juunis.

Uuest projektist parema ülevaate saamiseks lugege meie ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi veebisaidil avaldatud konkursikutset.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Viimati muudetud: 27/10/2014 | Üles