Navigation path

2009 – Turizm ve korunan alanlara ilişkindir

Yeni EDEN ödülü korunan alanlarda sürdürülebilir turizmin teşvikine odaklanacaktır. Seçilmeye uygun destinasyonlar koruma altındaki alanı bir değer olarak kullanarak ekonomik açıdan gelişime açık bir turizm ürününün geliştirilmiş olduğu; bunu yaparken de hem koruma altındaki çevreye saygılı olup hem de yerel sakinlerin ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış koruma altındaki alanlar ve/veya bunlara komşu alanlardır.

Proje teklif çağrısı Komisyon tarafından Mart ayında yapılmış olup, 22 ülke yanıt vermiştir. Bunların aday destinasyonlardan kazananı seçmek üzere Mayıs 2009’a kadar süreleri bulunmaktadır. Her destinasyonun aşağıdaki genel ödül kriterlerine uygun olması gerekmektedir:

  1. “geleneksel olmamak” (ziyaretçi yoğunluğu ulusal ortalamaya oranla “düşük” ila “çok düşük” aralığında bulunmalıdır)
  2. Natura 2000 Ağı’na mensup bir alanda bulunmak veya aksi takdirde ulusal veya bölgesel mevzuat uyarınca “koruma altındaki alan” olarak belirlenmiş olmak
  3. turizm projesini sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği güvence altına alacak şekilde yönetmek ve yönetimin koruma altındaki alanın idaresinden sorumlu makamlar ile bölgede ve bölgenin çevresinde turizmle uğraşanlar arasındaki bir ortaklıktan oluşması (örn. turizm hizmeti sağlayıcıları, yerel topluluklar).

Kendi destinasyonlarına özel niteliklerini göz önünde bulundurmak üzere, katılımcı ülkeler düzeyinde daha spesifik kriterler oluşturulacaktır.

Kazananlara ödülleri resmi olarak 2009 sonbaharında verilecek ve halka açıklanacaktır.

EDEN sürecini tanıtmayı amaçlayan ulusal web siteleri geliştirildi.


Cyprus  

 

Last update: 27/10/2014 | Top