Sökväg

2009 – Turism och skyddade områden

Den nya Eden-utmärkelsen kommer att fokusera på främjande av hållbar turism i skyddade områden. Resmål som kan komma ifråga är sådana skyddade områden, och/eller till dessa angränsande områden, där en ekonomiskt livskraftig turistprodukt har utvecklats och för vilken det skyddade området utgör en resurs, samtidigt som man respekterar den skyddade miljön och lever upp till lokalbefolkningens och besökarnas behov.

Inbjudan att lämna förslag lanserades av kommissionen i mars och 22 länder har svarat. De har tiden fram till maj 2009 på sig för att utse en vinnare bland de kandiderande resmålen. Varje resmål måste uppfylla följande allmänna kriterier för utmärkelsen:

  1. vara ”icke-traditionellt” (med en besökstäthet som är "låg" eller "mycket låg" jämfört med det nationella genomsnittet)
  2. vara baserat på ett område som är en del av nätverket Natura 2000 eller som på annat sätt betecknas som ett ”skyddat område” genom nationell eller regional lagstiftning
  3. hantera sitt eget utbud av produkter för turister på ett sådant sätt att man säkerställer dess sociala, kulturella och miljömässiga hållbarhet och där ledningen är ett partnerskap mellan de myndigheter som ansvarar för att hantera det skyddade området och alla dem som är engagerade i turismen i och omkring området (t.ex. leverantörer av turisttjänster, lokala samhällen)

Mer specifika kriterier kommer att fastställas av de deltagande länderna för att beakta de egna resmålens specifika särdrag.

Vinnarna kommer att offentliggöras och officiellt tilldelas utmärkelsen under hösten 2009.

Nationella webbplatser som har till syfte att främja Eden-processen har utvecklats.


Cyprus  

 

Senaste uppdatering: 27/10/2014 | Till början