Navigacijska pot

2009 – Turizmom in zavarovanimi območji

Namen nove nagrade EDEN je v središče postaviti spodbujanje trajnostnega turizma v zavarovanih območjih. Zanjo se lahko potegujejo destinacije, ki so zavarovana območja in/ali območja, ki mejijo na zavarovana območja, kjer je bil razvit gospodarsko uspešen turističen produkt na podlagi virov zavarovanega območja, ob spoštovanju zaščitenega okolja in izpolnjevanju potreb lokalnih prebivalcev in obiskovalcev.

Razpis za oddajo predlogov je Komisija objavila marca, nanj pa se je odzvalo 22 držav. Do maja 2009 morajo izmed prijavljenih destinacij izbrati zmagovalno destinacijo. Vsaka destinacija mora izpolnjevati naslednja splošna merila za nagrado:

  1. biti mora „neobičajna“ (število obiskovalcev od „malo“ do „zelo malo“ v primerjavi z nacionalnim povprečjem);
  2. temeljiti mora na območju, ki je del mreže Natura 2000 ali biti imenovana za „zavarovano območje“ na podlagi nacionalne ali regionalne zakonodaje;
  3. sama mora upravljati svojo turistično ponudbo tako, da zagotavlja svojo družbeno, kulturno in okoljsko trajnost, v partnerstvu z oblastmi, odgovornimi za upravljanje zavarovanega območja, in vsemi, ki sodelujejo v turizmu na tem območju in v njegovi okolici (npr. ponudniki turističnih storitev, lokalne skupnosti).

Podrobnejša merila bodo določena v okviru sodelujočih držav ter bodo upoštevala posebne lastnosti njihovih destinacij.

Zmagovalne destinacije bodo prejele uradno nagrado in bodo objavljene jeseni leta 2009.

Oblikovane so bile nacionalne spletne strani za promocijo postopka EDEN.


Cyprus  

 

Zadnja sprememba: 27/10/2014 | Na vrh