Navigačný riadok

2009 – Cestovný ruch a chránené oblasti

Nové ocenenie EDEN je zamerané na propagáciu udržateľného cestovného ruchu v chránených oblastiach. Oprávnenými destináciami sú chránené oblasti a/alebo oblasti hraničiace s nimi, kde bol vytvorený ekonomicky realizovateľný produkt cestovného ruchu, ktorý využíva chránené oblasti ako svoje výhody, pričom rešpektuje chránené životné prostredie a spĺňa potreby miestnych obyvateľov a návštevníkov.

Komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov v marci a zareagovalo na ňu 22 krajín. Do mája 2009 musia z kandidátskych destinácií vybrať víťaznú destináciu. Každá destinácia musí rešpektovať nasledujúce všeobecné kritériá na udelenie ocenenia:

  1. Musí byť „netradičná“ (návštevnosť v porovnaní s národným priemerom v rozmedzí „nízka“ až „veľmi nízka“)
  2. Musí vychádzať z oblasti, ktorá je súčasťou siete Natura 2000, alebo byť národnou či regionálnou legislatívou označená ako „chránená oblasť“
  3. Musí riadiť svoju vlastnú ponuku cestovného ruchu spôsobom, ktorý zaistí jej sociálnu, kultúrnu a environmentálnu udržateľnosť. Riadenie predstavuje partnerstvo medzi orgánmi zodpovednými za riadenie chránenej oblasti a všetkými stranami zainteresovanými v cestovnom ruchu v danej oblasti a jej okolí (napr. poskytovatelia služieb cestovného ruchu, miestne spoločenstvá)

Konkrétnejšie kritériá budú stanovené na úrovni zúčastnených krajín, aby boli zohľadnené špecifické charakteristiky ich vlastných destinácií.

Víťazi budú oficiálne ocenení a zverejnení na jeseň 2009.

Na podporu procesu EDEN boli vytvorené národné internetové stránky.


Cyprus  

 

Posledná aktualizácia: 27/10/2014 | Na začiatok