Naršymo kelias

2009 – Turizmu saugomose teritorijose

Naujieji EDEN apdovanojimai bus skiriami už tvaraus turizmo skatinimą saugomose teritorijose. Į apdovanojimus gali pretenduoti saugomose teritorijose esančios ir (arba) su jomis besiribojančios turizmo vietovės, kuriose buvo sukurti pelningi turizmo produktai, panaudojant saugomas teritorijas kaip vertybę ir paisant jų saugomos aplinkos.

Kovo mėnesį Europos Komisijai pradėjus priiminėti paraiškas, atsiliepė 22 šalys. Kiekvienoje jų iki 2009 m. gegužės iš turizmo vietovių kandidačių bus išrinkta po vieną laimėtoją. Visos į apdovanojimą pretenduojančios vietovės turi atitikti šiuos bendrus kriterijus:

  1. Vietovė turi būti „netradicinė“ (palyginus su nacionaliniu vidurkiu, lankytojų skaičius turi būti „mažas“ arba „labai mažas“)
  2. Vietovė turi būti teritorijoje, įtrauktoje į „Natura 2000“ tinklą arba nacionalinių ar regioninių teisės aktų pripažintoje „saugoma teritorija“
  3. Vietovė turi pati tvarkyti savo turizmo pasiūlą, užtikrindama savo socialinį, kultūrinį ir aplinkos tvarumą. Ji turi būti valdoma už saugomos teritorijos tvarkymą atsakingoms valdžios institucijoms bendradarbiaujant su visomis organizacijomis, susijusiomis su turizmu saugomoje teritorijoje ir aplink ją (pvz., turizmo paslaugų teikėjais, vietos bendruomenėmis)

Tikslesni kriterijai bus apibrėžti dalyvaujančių šalių lygiu, siekiant atsižvelgti į konkrečias tų šalių turizmo vietovių savybes.

Laimėtojai bus oficialiai apdovanoti ir paskelbti 2009 m. rudenį.

EDEN projektui remti buvo sukurti nacionaliniai tinklalapiai.


Cyprus  

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 27/10/2014 | Į puslapio pradžią