Cosán nascleanúna

2009 – Turasóireacht agus limistéir chosanta

Tá an duais nua EDEN le díriú ar thurasóireacht inbhuanaithe i limistéir chosanta a chur chun cinn. Is iad na cinn scríbe atá i dteideal duaise ná limistéir chosanta agus/nó limistéir a roinneann teorainn leo, ina bhfuil táirge turasóireachta atá incothaithe go heacnamaíoch forbartha tríd an limistéir chosanta a úsáid mar bhuntáiste agus, ag an am céanna, meas a léiriú ar a timpeallacht chosanta agus riachtanais na gcónaitheoirí áitiúla agus na gcuairteoirí a chomhlíonadh.

Lainseáil an Coimisiún an glaoch le haghaidh tograí i mí Márta agus thug 22 tír toradh air seo. Tá go dtí mí Bealtaine 2009 acu chun an ceann scríbe is fearr a ainmniú mar bhuaiteoir i measc na n-iarrthóirí ar fad. Ní foláir do gach ceann scríbe na duaischritéir ghinearálta seo a leanas a urramú:

  1. a bheith “neamhthraidisiúnta” (rátáil dhlús na gcuairteoirí a bheith ó “íseal” go “an-íseal” i gcomparáid leis an meán náisiúnta)
  2. a bheith lonnathe i limistéar atá mar chuid den Líonra Natura 2000 nó go n-ainmneodh an reachtaíocht náisiúnta nó réigiúnach é mar “limistéar cosanta”
  3. bainistiú a dhéanamh ar an turasóireacht a chuirtear ar fáil sa tslí agus go n-áirithítear an inbhuaine shóisialta, chultúrtha agus chomhshaoil atá aige, agus go ndéanfaí an bainistiú seo i gcomhpháirt leis na húdaráis atá freagrach as an limistéar cosanta a bhainistiú agus gach aon dream atá páirteach sa turasóireacht sa limistéar sin agus thart timpeall air (e.g. soláthraithe seirbhíse turasóireachta, na pobail áitiúla)

Cuirfear critéir níos sainiúla ar bun ar leibhéal na dtíortha a bheidh rannpháirteach chun go gcuirfear na saintréithe sonracha dá gcinn scríbe féin san áireamh.

Bronnfar na duaiseanna go hoifigiúil ar na buaiteoirí agus ainmneofar go poiblí iad i bhfómhar 2009.

Tá suímh gréasáin náisiúnta curtha le chéile a bhfuil sé d'aidhm acu próiseas EDEN a chur chun cinn.


Cyprus  

 

Nuashonrú is déanaí: 27/10/2014 | Barr