Navigointipolku

2009 – matkailu ja suojelualueet

Vuoden 2009 teemana on edistää kestävää matkailua suojelualueilla ja/tai niihin rajoittuvilla alueilla sijaitsevissa matkailukohteissa, ja kilpailuvaltteja ovat suojelualueiden kehittäminen toteuttamiskelpoisiksi matkailutuotteiksi, ympäristön arvostaminen ja paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden tarpeiden tyydyttäminen.

Euroopan komission maaliskuussa käynnistämään kilpailuun osallistuu 22 maata. Kilpailun voittaja valitaan toukokuuhun mennessä. Jokaisen kilpailuun osallistuvan matkailukohteen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  1. Kohteessa vierailee vähän tai erittäin vähän matkailijoita maan muihin matkakohteisiin verrattuna.
  2. Kohde kuuluu Natura 2000 -alueiden verkostoon tai on kansallisten tai alueellisten lakien mukainen suojelualue.
  3. Matkailutarjonta tukee kohteen yhteiskunnallisia ja kulttuuriarvoja ja säästää sen ympäristöä. Kohteen vastuuhenkilöt toimivat yhteistyössä ympäristöviranomaisten sekä alueen matkailupalveluiden tuottajien, paikallishallinnon edustajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Kilpailuun osallistuville valtioille laaditaan matkailukohteita koskevat yksityiskohtaiset kriteerit.

Voittajat julistetaan ja palkitaan syksyllä 2009.

EDEN-prosessia edistetään maakohtaisten sivustojen avulla.


Cyprus  

 

Viimeisin päivitys: 27/10/2014 | Sivun alkuun