Cosán nascleanúna

2008 – Turasóireacht agus oidhreacht áitiúil dholáimhsithe

Sa bhliain 2008, bronnadh duaiseanna ar chinn scríbe, ní ar mhaithe lena leachtanna ná lena n-áiseanna, ach toisc na traidisiúin a fuair siad ó oidhreacht agus a chaomhnaigh siad ó ghlúin go ghlúin. Cabhraíonn an oidhreacht bheo nó an oidhreacht ‘dholáimhsithe’ seo le daoine a thabhairt níos cóngaraí don chomhphobal ina bhfuil cónaí orthu chun go mbrathfadh siad go bhfuil féiniúlacht agus leanúnachais áirithe acu. Áirítear leis seo traidisiúin cócaireachta, an lámhcheardaíocht, na healaíona áitiúla agus an saol tuaithe.

Bronnadh an teideal “Cinn Scríbe Barr Feabhais 2008 na hEorpa in Oidhreacht Dholáimhsithe” ar fhiche ceann de chinn scríbe. Ghlac na Ballstáit agus dhá thír iarrthacha páirt sa tionscadal seo. Cuireadh an searmanas bronnta ar siúl i bhFóram na Turasóireachta Eorpaí in Bordeaux na Fraince, 18-19 Meán Fómhair 2008.

 

Tá suímh gréasáin náisiúnta curtha le chéile a bhfuil sé d'aidhm acu próiseas EDEN a chur chun cinn.

Austria
Austria
Cyprus
Cyprus  
Greece
Greece
Ireland
Ireland
Latvia
Latvia
Malta
Malta
Belgium-Wallonie
Belgium-Wallonie
Slovenia
Slovenia
Nuashonrú is déanaí: 27/10/2014 | Barr