Navigation path

İrtibat

Doğrudan Avrupa

Avrupa Birliği ile ilgili genel sorularınız varsa, DOĞRUDAN AVRUPA ile irtibata geçin.

Çalışma saatleri içinde (hafta içinde 9:00-18:00 CET) AB'de herhangi bir yerden 00 800 6 7 8 9 10 11 numaralı telefonu ücretsiz olarak ya da herhangi bir resmi AB dilinde bir e-posta gönderin.

Yasal metinleri arama

Avrupa Birliği'nin yasal metinlerini ve Resmi Dergisini arıyorsanız, EUR-Lex veritabanı'na başvurabilirsiniz.

EUR-Lex, Avrupa Birliği yasalarına doğrudan ve ücretsiz erişim sağlar. Diğer şeylerin yanı sıra antlaşmalar, geçmişteki hükümlere dayanan hukuk ve yasamaya ilişkin teklifleri içerir ve kapsamlı arama kolaylığı sağlar.

Teklif çağrılarını arama

TED (Tenders Electronic Daily), teklif çağrıları, ihale sonuçları ve ön bilgi bildirimlerini içeren Avrupa Topluluğu Resmi Dergisinin çevrimiçi İlavesidir (tüm resmi AB dillerinde).

Tam çağrı listesi TED veritabanında 23 resmi AB dilinde günlük olarak yayınlanır.

DG Şirket ve Endüstri ana sayfası

DG Şirket ve Endüstri Fonlama Fırsatları

Last update: 27/10/2014 | Top