Sökväg

Kontakt

Europe Direct

Kontakta EUROPE DIRECT om du har några allmänna frågor om Europeiska unionen.

Under arbetstid (veckodagar 9.00-18.00 CET) kan du ringa det avgiftsfria numret 00 800 6 7 8 9 10 11 var du än är i EU eller helt enkelt skicka ett e-brev på något av EU:s officiella språk.

Söka efter rättsliga texter

Letar du efter rättsliga texter och Europeiska unionens officiella tidning kan du gå till databasen EUR-Lex.

EUR-Lex ger direkt gratis tillgång till Europeiska unionens rätt. Den innefattar bland annat fördragen, lagstiftning, rättspraxis och lagstiftningsförslag – och har omfattande sökmöjligheter.

Söka efter upphandlingar

TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (finns på alla officiella EU-språk) och omfattar upphandlingar, tilldelade kontrakt och meddelanden med förhandsinformation.

Den kompletta listan publiceras i TED-databasen varje dag, på de 23 officiella EU-språken.

GD Näringslivs hemsida

GD Näringsliv finansieringsmöjligheter

Senaste uppdatering: 27/10/2014 | Till början