Navigačný riadok

Kontakt

Europe-Direct

Ak máte nejakú všeobecnú otázku týkajúcu sa Európskej únie, obráťte sa na službu EUROPE DIRECT.

Počas pracovnej doby (9:00 – 18:00 SEČ v pracovné dni) môžete zavolať na bezplatné číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 kdekoľvek z EÚ alebo môžete jednoducho poslať e-mail v ktoromkoľvek oficiálnom jazyku EÚ.

Vyhľadávanie právnych textov

Ak hľadáte právne texty a Úradný vestník Európskej únie, môžete vyhľadávať v databáze EUR-Lex.

EUR-Lex poskytuje priamy a bezplatný prístup k právu Európskej únie. Obsahuje okrem iného aj zmluvy, právne predpisy, judikatúru a legislatívne návrhy, pričom ponúka možnosti hĺbkového vyhľadávania.

Vyhľadanie výziev na predkladanie návrhov

TED (Tenders Electronic Daily) je online verzia Dodatku S k Úradnému vestníku Európskej únie (k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ), ktorá obsahuje výzvy na predkladanie ponúk, zadané zákazky a predbežné oznámenia.

V databáze TED sa denne zverejňuje úplný zoznam výziev v 23 oficiálnych jazykoch EÚ.

Domovská stránka GR pre podnikanie a priemysel

GR pre podnikanie a priemysel – možnosti financovania

Posledná aktualizácia: 27/10/2014 | Na začiatok