Navigācijas ceļš

Kontaktinformācija

Europe-Direct

Ja jums ir vispārīgi jautājumi par Eiropas Savienību, sazinieties ar EUROPE DIRECT.

Varat zvanīt uz bezmaksas tālruņa numuru 00 800 6 7 8 9 10 11 no jebkuras vietas Eiropas Savienībā dienesta darba laikā (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 pēc Centrāleiropas laika) vai vienkārši nosūtīt e-pasta vēstuli jebkurā no ES oficiālajām valodām.

Tiesību aktu meklēšana

Ja meklējat tiesību aktus un Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi, varat ielūkoties EUR-Lexdatu bāzē.

EUR-Lex nodrošina tiešu bezmaksas piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem. Datu bāzē cita starpā iekļauti līgumi, tiesību akti, judikatūra un likumdošanas priekšlikumi, kā arī pieejamas plašas meklēšanas iespējas.

Iepirkuma konkursu uzaicinājumu meklēšana

TED(Tenders Electronic Daily) ir Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša S pielikuma tiešsaistes versija (pieejama visās ES oficiālajās valodās), un tajā iekļauta informācija par uzaicinājumiem uz iepirkuma konkursiem, piešķirtajiem līgumiem un iepriekšējas informācijas paziņojumiem.

Pilnu uzaicinājumu sarakstu ik dienas publicē TED datu bāzē 23 ES oficiālajās valodās.

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD tīmekļa vietne

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD finansējuma iespējas

Pēdējā atjaunināšana: 27/10/2014 | Lapas sākums