Cosán nascleanúna

Teagmháil

Europe-Direct

Má tá ceist ghinearálta agat maidir leis an Aontas Eorpach, téigh i dteagmháil le EUROPE DIRECT.

Féadfaidh tú glaoch ar an uimhir saorghlao 00 800 6 7 8 9 10 11 ó aon áit san AE i rith uaireanta an chloig oifige (9:00-18:00 CET i rith na seachtaine) nó féadfaidh tú ríomhphost a sheoladhchuig an oifigin aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Ag lorg téacsanna dlíthiúla

Má tá téacsanna dlíthiúla agus Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh á lorg agat, féadfaidh tú an bunachar EUR-Lexa chuardach.

Cuireann EUR-Lex rochtain ar dhlí an Aontais Eorpaigh ar fáil go díreach agus saor in aisce. Áiríonn sé na conarthaí, an reachtaíocht, an cásdlí agus tograí reachtacha inter alia – agus cuireann sé saoráidí fairsinge cuardaigh ar fáil chomh maith.

Ag lorg iarratas ar thairiscintí

Is é TED (Tenders Electronic Daily) an leagan ar-líne d’Fhorlíonadh S d’Iris Oifigiúil de chuid na gComhphobal Eorpach (atá ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE) ina bhfuil iarratais ar thairiscintí, conarthaí bronnta agus fógraí réamheolais.

Foilsítear an liosta iomlán d’iarratais go laethúil sa bhunachar TED sna 23 teanga oifigiúil de chuid an AE.

Leathanach baile AS Fiontar agus Tionscal

Deiseanna maoinithe AS Fiontar agus Tionscal

Nuashonrú is déanaí: 02/04/2014 | Barr