Διαδρομή πλοήγησης

Επικοινωνία

Europe-Direct

Εάν έχετε γενικές ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικοινωνήστε με το EUROPEDIRECT.

Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ατελούς χρήσης 00 800 6 7 8 9 10 11 από οποιοδήποτε μέρος εντός ΕΕ σε ώρες εργασίας (09.00-18.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης τις εργάσιμες μέρες) ή απλώς να στείλετε ένα e-mail σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Αναζήτηση νομικών κειμένων

Αν αναζητάτε νομικά κείμενα και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων ΕUR-Lex.

Η EUR-Lex παρέχει άμεση δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις συνθήκες, τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις προπαρασκευαστικές πράξεις. Επίσης το σύστημα παρέχει δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης.

Αναζήτηση προσκλήσεων υποβολής προσφορών

Το TED (καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του συμπληρώματος Sτης Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ) και περιλαμβάνει τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, τις αναθέσεις συμβάσεων και τις ανακοινώσεις προκαταρκτικής πληροφόρησης.

Ο πλήρης κατάλογος των προσκλήσεων δημοσιεύεται καθημερινά στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στη βάση δεδομένων TED.

Σελίδα υποδοχής της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας

Ευκαιρίες χρηματοδότησης από τη ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας

Τελευταία ενημέρωση: 27/10/2014 | Αρχή σελίδας