Навигационна пътека

Контакти

Europe-Direct

Ако имате въпрос от общ характер във връзка с Европейския съюз, свържете се с EUROPE DIRECT.

Можете да се обадите на безплатната телефонна линия 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка на Европейския съюз в рамките на работното време (9:00-18:00 централноевропейско време всеки делничен ден) или просто да изпратите електронно съобщениена някой от официалните езици на ЕС.

Търсите правни текстове

Ако търсите правни текстове и „Официален вестник на Европейския съюз“, можете да се консултирате с базата данни EUR-Lex.

EUR-Lex предоставя пряк, безплатен достъп до законодателството на Европейския съюз. В нея са включени в частност договорите, законодателството, прецедентното право и законодателни предложения – тя предлага значителни възможности за търсене на информация.

Търсите покани за участия в търгове

TED (електронен ежедневник за поръчки) е онлайн версията на „Приложение S на Официален вестник на Европейския съюз“ (достъпна на всички официални езици на ЕС), която съдържа покани за участия в търгове, обявления за възлагане на поръчки и обявления за предварителна информация.

Пълният списък на поканите се публикува ежедневно на 23-те официални езика на ЕС в базата данни TED.

Начална страница на ГД „Предприятия и промишленост“

ГД „Предприятия и промишленост“ – възможности за финансиране

Последна актуализация: 02/04/2014 | Начало на страницата